chytrá instalace | Firmy | Inzerce zdarma | knihy se slevou až 70% | Kvalitní levné repasované počítače DELL | Redakční systém | Registr firem | Tvorba www stránek
položek:0 
Kč celkem:0,-  
vyprázdnit

Knihy podle kategorií > daně, účetnictví a daňové zákony > účetní literatura s tématikou pro rok 2015

| daně z příjmů 2015 | daně z příjmů 2016 | daňová evidence 2015 | daňová evidence 2016 | daňová literatura s tématikou pro rok 2015 | daňová literatura s tématikou pro rok 2016 | daňové zákony 2015 | daňové zákony 2016 | DPH 2013 | DPH 2014 | DPH 2015 | DPH 2016 | mzdové účetnictví 2015 | mzdové účetnictví 2016 | podvojné účetnictví 2015 | podvojné účetnictví 2016 | účetní literatura s tématikou pro rok 2015 | účetní literatura s tématikou pro rok 2016

Počet položek: 20položek na stránku: 1 2 > >|
Seřadit podle: názvu autora ceny nejnovějšího
Abeceda účetnictví pro podnikatele 2015
VYPRODÁNO

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2015

Knihy podle kategorií > daně, účetnictví a daňové zákony > účetní literatura s tématikou pro rok 2015
R. Chalupa, J. Kadlec, J. Pilátová, D. Procházková, R. Sedlák, J. Skálová, P. Vlach, 978-80-7263-933-5, ANAG
Již 13. vydání tradiční publikace bylo aktualizováno v souvislosti s novelami účetních a daňových předpisů platnými pro rok 2014 a 2015 s ohledem na nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. Zpracování publikace, řešená témata Kniha je rozdělena do 12 kapitol, které obsahují...
639.00 Kč
626.00 Kč
akce
Cestovní náhrady podle zákoníku práce s komentářem a příklady a s odkazy na nový občanský zákoník k 1. 1. 2015
VYPRODÁNO

Cestovní náhrady podle zákoníku práce s komentářem a příklady a s odkazy na nový občanský zákoník k 1. 1. 2015

Knihy podle kategorií > daně, účetnictví a daňové zákony > účetní literatura s tématikou pro rok 2015
Eva Hofmannová, ANAG, 7.01.2015
9. vydání Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vyžadoval úpravu řady zákonných norem a tato změna je zapracovaná v zákoně č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva. V části šedesáté sedmé je zpracována úprava zákona č. 262/2006...
290.00 Kč
284.00 Kč
akce
Cestovní náhrady v příkladech 2015
VYPRODÁNO

Cestovní náhrady v příkladech 2015

Knihy podle kategorií > daně, účetnictví a daňové zákony > účetní literatura s tématikou pro rok 2015
Karel Janoušek, ANAG, 14.01.2015
Autor uvádí komplexní pohled na problematiku poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách zaměstnanců v podnikatelské sféře i ve sféře veřejně prospěšných poplatníků daně z příjmů právnických osob a při podobných cestách fyzických osob – podnikatelů.
340.00 Kč
333.00 Kč
akce
Cvičné příklady - Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 14. aktualizované vydání
VYPRODÁNO

Cvičné příklady - Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 14. aktualizované vydání

Knihy podle kategorií > daně, účetnictví a daňové zákony > účetní literatura s tématikou pro rok 2015
, 978-80-8798-500-7, Institut certifikace účetních
Sbírka cvičných příkladů (vč. typových zkouškových příkladů z období 6/2011 - 12/2014) je vhodnou pomůckou k přípravě na zkoušku IFRS specialista a zkoušku IFRS v rámci Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR. Zároveň ji doporučujeme i ostatním zájemcům, kterým formou praktických...
390.00 Kč
Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2015
VYPRODÁNO

Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2015

Knihy podle kategorií > daně, účetnictví a daňové zákony > účetní literatura s tématikou pro rok 2015
Milan Lošťák, Pavel Prudký, ANAG
Obsahem této publikace je velmi široký okruh témat, majících souvislost s veškerým děním kolem hmotného a nehmotného majetku, především u podnikatelských subjektů, ať už fyzických, či právnických osob, které autoři znají ze své bohaté daňové praxe. Publikace řeší problematiku hmotného a...
380.00 Kč
372.00 Kč
akce
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví - IFRS praktické aplikace 2015
VYPRODÁNO

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví - IFRS praktické aplikace 2015

Knihy podle kategorií > daně, účetnictví a daňové zákony > účetní literatura s tématikou pro rok 2015
Alice Šrámková, Martina Janoušková, 978-80-8671-699-2, Institut certifikace účetních
Aktualizované vydání rozšířené o novelizované standardy a interpretace (nově zařazen standard IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky). Ve formě praktických příkladů a ukázek ilustruje aplikaci ustanovení a pravidel standardů na reálných situacích a transakcích. Obsah: Úvod; Koncepční rámec a...
700.00 Kč
Nevýdělečné organizace v teorii
VYPRODÁNO

Nevýdělečné organizace v teorii

Knihy podle kategorií > daně, účetnictví a daňové zákony > účetní literatura s tématikou pro rok 2015
Jan Stejskal, Václav Dobrozemský, 978-80-7478-799-7, Wolters Kluwer
Přidanou hodnotou této monografie je komplexní pohled na problematiku nevýdělečných organizací, právní úpravu jejich postavení a vnitřního práva, která vyplývá ze současně účinných právních předpisů. Jednotlivé kapitoly představují ucelený soubor poznatků o dané problematice, včetně...
444.00 Kč
Praktické účetní případy 2015 - příklady účtování na všech účtech
VYPRODÁNO

Praktické účetní případy 2015 - příklady účtování na všech účtech

Knihy podle kategorií > daně, účetnictví a daňové zákony > účetní literatura s tématikou pro rok 2015
Rubáková Věra, 9788024754987, GRADA, 17×24 cm
Kniha je zaměřena výhradně na praktické příklady, se kterými se účetní jednotky setkávají v praxi. Zároveň může sloužit jako doplňující pomůcka při hledání a účtování jednoduchých i složitých účetních případů, se kterými si nevíte rady a nemůžete je nalézt v jiných publikacích.
299.00 Kč
284.00 Kč
akce
Rozpočtová skladba 2015
VYPRODÁNO

Rozpočtová skladba 2015

Knihy podle kategorií > daně, účetnictví a daňové zákony > účetní literatura s tématikou pro rok 2015
ING. IVANA SCHNEIDEROVÁ, Acha obec účtuje s.r.o., 7.01.2015
Pro úředníky ÚSC na odborech finančních, ekonomických, pro rozpočtáře. Určeno i pro zastupitele (pro starosty a místostarosty). Kniha obsahuje plné znění rozpočtové skladby se zapracováním novel předpisu k roku 2015. Novelizovaná ustanovení jsou zvýrazněna a je uvedeno odůvodnění změn....
599.00 Kč
587.00 Kč
akce
VYPRODÁNO

Rozpočtová skladba a účetnictví 2015 pro územní samosprávné celky

Knihy podle kategorií > daně, účetnictví a daňové zákony > účetní literatura s tématikou pro rok 2015
Ing. Jiří Lorenc, Ing. Jana Kašpárková , M LORDY s.r.o., 11.03.2015
Sedmé vydání knihy zahrnuje novelu rozpočtové skladby k 1.1.2015 se zvýrazněným zobrazením novelizovaných ustanovení. Kniha tradičně staví na teoretickém základě potřebném pro správné pochopení a aplikaci rozpočtové skladby. Je zde zahrnutý podrobný popis rozpočtového procesu s několika...
499.00 Kč
Rozpočtová skladba v roce 2015
VYPRODÁNO

Rozpočtová skladba v roce 2015

Knihy podle kategorií > daně, účetnictví a daňové zákony > účetní literatura s tématikou pro rok 2015
Jiří Paroubek, ANAG, 15.01.2015
Publikace je určena pro účetní a rozpočtové pracovníky, pracovníky kontrolních útvarů, auditory, poradenské organizace, organizace zabývající se zpracováním softwaru pro účetnictví, jakož i pracovníky dalších odborných útvarů (finančních, daňových, plánovacích apod.). Přehled aktuálních...
390.00 Kč
382.00 Kč
akce
Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy se vzorovou účtovou osnovou s opravami pro rok 2015
VYPRODÁNO

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy se vzorovou účtovou osnovou s opravami pro rok 2015

Knihy podle kategorií > daně, účetnictví a daňové zákony > účetní literatura s tématikou pro rok 2015
Jaroslav Jindrák, ANAG, 14.01.2015
Řízení a hodnocení vývoje hospodaření organizací se neobejde bez využívání účetních ekonomických informací. Pro snadnou a rychlou orientaci slouží tato sbírka souvztažností, která rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní...
390.00 Kč
382.00 Kč
akce
Účetní a daňová specifika společnosti s ručením omezeným 2015
VYPRODÁNO

Účetní a daňová specifika společnosti s ručením omezeným 2015

Knihy podle kategorií > daně, účetnictví a daňové zákony > účetní literatura s tématikou pro rok 2015
Hana Březinová, Pavel Štohl, 978-80-87314-69-2, Nakladatelství Ing. Pavel Štohl, s.r.o.
Publikace obsahuje výklad a příklady situací, které se mohou vyskytovat ve společnostech s ručením omezeným. Řešení příkladů je uvedeno jak z pohledu účetního, tak daňového. Jedná se například o: •Založení a vznik společnosti s.r.o. •Odměňování jednatelů a společníků ...
170.00 Kč
Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností, 2. vydání
VYPRODÁNO

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností, 2. vydání

Knihy podle kategorií > daně, účetnictví a daňové zákony > účetní literatura s tématikou pro rok 2015
Jana Skálová, 978-80-7478-699-0, Wolters Kluwer
Přinášíme Vám jedinečný ucelený pohled na provázanost obchodněprávní úpravy přeměn obchodních společností s jejich účetním řešením a daňovými souvislostmi pro společnosti i vlastníky. Výklad vychází ze základní právní úpravy fúzí a rozdělení, prochází všemi nutnými kroky k úspěšné...
325.00 Kč
Účetnictví pro úplné začátečníky 2015
VYPRODÁNO

Účetnictví pro úplné začátečníky 2015

Knihy podle kategorií > daně, účetnictví a daňové zákony > účetní literatura s tématikou pro rok 2015
Rubáková Věra, 9788024754970, GRADA, 17×24 cm
Chcete se naučit účetnictví a jste naprostý laik, začátečník, student či rekvalifikovaný pracovník? Osvojte si základy účetnictví s touto osvědčenou publikací. Vše pochopíte z jednoduchého výkladu a mnoha příkladů! Výsledky řešených příkladů jsou samozřejmostí.
219.00 Kč
208.00 Kč
akce
Seřadit podle: názvu autora ceny nejnovějšího
Počet položek: 20položek na stránku: 1 2 > >|
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
 Přihlásit se
 Zapomněli jste ?
Registrovat
Anketa
Při výběru knihkupectví se řídím:
Nabídkou a cenou
49764976
Lokalitou obchodu
33413341
Preferuji přehlednost a uspořádání
34843484
Odběr novinek

Zapsat email

RSS kanál

Doporučujeme
Partneři

Ikona mPeníze