Bílá technika, spotřebiče | Firmy | Inzerce zdarma | knihy se slevou až 70% | Kvalitní levné repasované počítače DELL | Redakční systém | Registr firem | Tvorba www stránek | Zdraví-Bolesti | Šetříte si na důchod?
položek:0 
Kč celkem:0,-  
vyprázdnit

Vítáme Vás

na stránkách internetového knihkupectví s odbornou literaturou, učebnicemi pro základní, střední a vysoké školy, DVD a výdejním místem.
Novinky

Počet položek: 31položek na stránku: 1 2 3 > >|
Seřadit podle: názvu autora ceny nejnovějšího
Příručka strážníka
NOVINKA

Příručka strážníka

Knihy podle kategorií > právnická literatura > kriminalistika a policejní praxe
Vetešník Pavel, Chauer Ivo, 978-80-7380-542-5, Nakladatelství Aleš Čeněk
Příručka strážníka je praktickou pomůckou určenou pro potřeby výkonu práce strážníka obecní policie. V příručce je obsažen výbor takových částí právního řádu, které upravují oprávnění a povinnosti strážníka obecní policie a k jednotlivým oprávněním a povinnostem jsou tak kromě výkladu...
199.00 Kč
197.00 Kč
akce
ÚZ č. 1050 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání
NOVINKA

ÚZ č. 1050 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

Knihy podle kategorií > právnická literatura > úplná znění předpisů ÚZ
podle stavu k 8.12.2014, 978-80-7488-076-6, SAGIT
Novelizovaný živnostenský zákon ve znění od 1.1.2015 (32 změny a doplnění směřujících ke snížení administrativní zátěže podnikatelů a zjednodušení postupů). Publikace obsahuje celkem 12 předpisů včetně zákona o živnostenských úřadech, o investičních pobídkách, o uznávání odborné...
111.00 Kč
ÚZ č. 1051 - Informace, Informatika, eGovernment
NOVINKA

ÚZ č. 1051 - Informace, Informatika, eGovernment

Knihy podle kategorií > právnická literatura > úplná znění předpisů ÚZ
podle stavu k 8.12.2014, 978-80-7488-077-3, SAGIT
Publikace obsahuje 28 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do tří kapitol: Poskytování informací a jejich ochrana (svobodný přístup k informacím, ochrana osobních údajů, ochrana utajovaných skutečností), Informatika (elektronický podpis, elektronické komunikace) a...
149.00 Kč
ÚZ č. 1052 - Platební služby, oběh hotovosti, směnárny, devizy, finanční arbitr
NOVINKA

ÚZ č. 1052 - Platební služby, oběh hotovosti, směnárny, devizy, finanční arbitr

Knihy podle kategorií > právnická literatura > úplná znění předpisů ÚZ
podle stavu k 8.12.2014 , 978-80-7488-078-0, SAGIT
Předpisy jsou rozděleny do šesti kapitol: platební služby, oběh hotovosti, směnárny, devizy, finanční arbitr; seznamy dalších předpisů. Řada předpisů byla od posledního vydání novelizována, největší novelou byl dotčen zákon o platebním styku. Publikaci doplňuje aktualizovaný přehled dohod...
69.00 Kč
Veřejná správa a financování veřejného sektoru
NOVINKA

Veřejná správa a financování veřejného sektoru

Knihy podle kategorií > ekonomie, controlling, logistika > logistika
Nahodil František a kolektiv, 978-80-7380-536-4, Nakladatelství Aleš Čeněk
Publikace, kterou dostáváte do rukou, se zabývá aktuálními problémy české veřejné správy, která si v poslední době klade nové, náročné úkoly. Elektronizace veřejné správy, používání výpočetní a komunikační techniky vytvářejí předpoklady pro vyšší výkonnost a efektivnost veřejného sektoru....
360.00 Kč
356.00 Kč
akce
Vývojová psychologie. Dětství a dospívání
NOVINKA

Vývojová psychologie. Dětství a dospívání

Knihy podle kategorií > lékařské vědy, ošetřovatelství a sociální práce > psychologie > Aplikovaná psychologie
Vágnerová Marie, 9788024621531, Karolinum
Doplněné a přepracované vydání oblíbené publikace se zabývá psychickým vývojem jedince v období dětství a dospívání. Tento vývoj je analyzován z různých hledisek: se zaměřením na osobnost člověka, podle jednotlivých psychických funkcí, ale i vzhledem k jeho postavení v nejvýznamnějších...
320.00 Kč
314.00 Kč
akce
Daňové právo de lege lata
NOVINKA

Daňové právo de lege lata

Knihy podle kategorií > právnická literatura > finanční právo
Jánošíková Petra a kolektiv, 978-80-7380-503-6, Nakladatelství Aleš Čeněk
Daně jsou jedním z největších společenských fenoménů. Postihují všechny obyvatele státu a jsou neustále v ohnisku zájmu široké veřejnosti. Publikace reaguje na rekodifi kaci a zároveň podává ucelený přehled o současné podobě a stavu daňového práva v České republice ve světle změn v roce...
180.00 Kč
178.00 Kč
akce
Nemovité věci v podnikání 2.  vydání
NOVINKA
PŘIPRAVUJEME

Nemovité věci v podnikání 2. vydání

Knihy podle kategorií > daně, účetnictví a daňové zákony > daňová literatura s tématikou pro rok 2015
Vychopeň Jiří, 978-80-7478-634-1 , Wolters Kluwer, 9.01.2015
Publikace je určena širokému okruhu fyzických a právnických osob, které při svém podnikání využívají nebo se chystají využívat vlastní, případně i cizí nemovité věci, anebo se při svém podnikání přímo či nepřímo podílejí na činnostech spojených s používáním nemovitých věcí, popřípadě sami...
279.00 Kč
Vedení lidí ve školách a školských zařízeních
NOVINKA

Vedení lidí ve školách a školských zařízeních

Knihy podle kategorií > marketing, management a podnikání > řízení školy
Trojanová Irena, 978-80-7478-656-3 , Wolters Kluwer
Známá pravda „lidé jsou největším bohatstvím každé organizace“ platí i ve školství. Ale uvědomuje si ředitel tuto pravdu? A vede své podřízené tak, aby naplno využil jejich schopností? Publikace Vedení lidí ve školách a školských zařízeních se zabývá dosud málo publikovanou problematikou...
250.00 Kč
Dědické právo v praxi
NOVINKA

Dědické právo v praxi

Knihy podle kategorií > právnická literatura > občanské právo
Svoboda Jiří - Klička Ondřej, 978-80-7400-266-3 , C.H.BECK
Publikace přibližuje novou úpravu dědického práva z pohledu práva hmotného i procesního. Zdůrazňuje praktickou stránku řešení nových problémů, které nová úprava dědického práva přinesla. V první části se věnuje nové úpravě dědického práva hmotného, ve druhé části se věnuje právu...
590.00 Kč
584.00 Kč
akce
Obchodní společnosti a družstva
NOVINKA

Obchodní společnosti a družstva

Knihy podle kategorií > právnická literatura > obchodní právo
Pokorná Jarmila - Holejšovský Josef - Lasák Jan - Pekárek Milan a kol, 978-80-7400-475-9 , C.H.BECK
Učebnice navazuje na tradici beckovských „kursů obchodního práva“ a je ucelenou učebnicí věnovanou obchodním korporacím. Reaguje na rekodifikaci civilního práva a nový zákon o obchodních korporacích. Nabízí obecný výklad i detailní rozbor jednotlivých typů obchodních korporací.
890.00 Kč
881.00 Kč
akce
Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část
NOVINKA

Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část

Knihy podle kategorií > právnická literatura > občanské právo
Hulmák, Milan a kol., 978-80-7400-287-8 , C.H.BECK
Nový občanský zákoník přináší řadu nových smluvních typů: Výprosa vzniká bezplatným přenecháním věci k užívání, aniž se ujedná doba, po kterou se má věc užívat, ani účel, ke kterému se má věc užívat. Tzv. faktický nájem bytu přináší ochranu nájemci užívajícímu byt po dobu tří let v dobré...
2990.00 Kč
2960.00 Kč
akce
Život, s.r.o. Jak si korporace podmanily svět a jak si ho vzít nazpátek
NOVINKA

Život, s.r.o. Jak si korporace podmanily svět a jak si ho vzít nazpátek

Knihy podle kategorií > společenské vědy > sociologie
Rushkoff Douglas, 9788025712757, Argo
Ve své knize autor zkoumá, jak se z korporací, původně abstraktní právní entity, stala skutečnost, která dominuje současnému životu. Korporativismus a jeho ideologie prostoupily všechny aspekty občanského života, obchodu i kultury. Život s. r. o. ukazuje, jak se stalo, že se na své domovy...
398.00 Kč
378.00 Kč
akce
Právní překlad v teorii a praxi: nový občanský zákoník
NOVINKA

Právní překlad v teorii a praxi: nový občanský zákoník

Knihy podle kategorií > právnická literatura > občanské právo
Chromá Marta, 9788024628516, Karolinum
Hlavním cílem publikace Právní překlad v teorii a praxi je poskytnout čtenářům nejen teoreticky podložený návod, jak postupovat při převádění právních informací z češtiny do angličtiny, ale také praktické ukázky přístupu k překládání nového občanského zákoníku (NOZ). Publikace je...
320.00 Kč
314.00 Kč
akce
ÚZ č. 1048 - Zákon o státní službě s rejstříkem.
NOVINKA

ÚZ č. 1048 - Zákon o státní službě s rejstříkem.

Knihy podle kategorií > právnická literatura > úplná znění předpisů ÚZ
podle stavu k 1.1.2015, 64 stran, 978-80-7488-074-2, SAGIT
Zákon o státní službě účinný od 1. 1. 2015 obsahuje více než 200 paragrafů, které upravují organizaci státní služby, služební poměr státních zaměstnanců, povinnosti a práva státních zaměstnanců a jejich kárnou odpovědnost, odměňování, převod dosavadních zaměstnanců ve správních úřadech do...
55.00 Kč
Seřadit podle: názvu autora ceny nejnovějšího
Počet položek: 31položek na stránku: 1 2 3 > >|