Bílá technika, spotřebiče | Firmy | Inzerce zdarma | knihy se slevou až 70% | Kvalitní levné repasované počítače DELL | Redakční systém | Registr firem | Tvorba www stránek | Zdraví-Bolesti | Šetříte si na důchod?
položek:0 
Kč celkem:0,-  
vyprázdnit

Vítáme Vás

na stránkách internetového knihkupectví s odbornou literaturou, učebnicemi pro základní, střední a vysoké školy, DVD a výdejním místem.
Novinky

Počet položek: 35položek na stránku: 1 2 3 > >|
Seřadit podle: názvu autora ceny nejnovějšího
Praktikum odborné kvalifikace pedagogických pracovníků  - metodika
NOVINKA

Praktikum odborné kvalifikace pedagogických pracovníků - metodika

Knihy podle kategorií > právnická literatura > pracovní právo
Šimáček Pavel, 9788087675069, RESK
Doplňující publikace, kde naleznete řešení a příklady vycházející z konkrétních situací na školách. Na zřetel jsou brány i předcházející předpisy ke kvalifikaci, podle kterých "služebně starší" pedagogové i dnes plní odbornou kvalifikaci.
239.00 Kč
Diagnostika předškoláka. Správný vývoj řeči dítěte
NOVINKA

Diagnostika předškoláka. Správný vývoj řeči dítěte

Knihy podle kategorií > pedagogika, rady pro rodiče a partnerské vztahy > předškolní pedagogika
Klenková Jiřina - Kolbábková Helena, 8594042250261, MC nakladatelství
Diagnostika předškoláka je kvalitní a obsáhlá kniha doporučovaná pracovníky speciálně pedagogických center. Je určená pedagogům a rodičům dětí předškolního věku. Slouží k prověření, zda psychosomatický rozvoj dítěte probíhá správně po všech stránkách. Pomocí vybraných úkolů lze...
349.00 Kč
Bulhaři v Čechách. Kulturní charakteristiky, imigrační proces a společenská integrace v současné době
NOVINKA

Bulhaři v Čechách. Kulturní charakteristiky, imigrační proces a společenská integrace v současné době

Knihy podle kategorií > společenské vědy > sociologie > menšiny
Georgieva Rumyana, 9788087398166, Karolinum
Kniha pojednává o bulharské etnické menšině v současnosti. Klade si otázku její imigrace, integrace a společenského postavení v českém prostředí. Kniha rozebírá způsob integrace Bulharů a jejich vlastní postoj k ní. Integrace je nahlížena jako setrvávající a sjednocující proces, zajištěný...
120.00 Kč
118.00 Kč
akce
Prostor(y) geografie
NOVINKA

Prostor(y) geografie

Knihy podle kategorií > společenské vědy > sociologie > demografie
Matoušek Roman - Osman Robert (eds.), 9788024627335, Karolinum
Během posledních dvou desetiletí prošla světová geografie významnými proměnami, které jsou často souhrnně označovány jako kulturní obrat. Postupná integrace geografie mezi sociální vědy a vzájemná potřeba prozkoumávat oborově čím dál „vzdálenější“ teritoria zvýšila intenzitu...
360.00 Kč
353.00 Kč
akce
Katastrální zákon. Komentář
NOVINKA

Katastrální zákon. Komentář

Knihy podle kategorií > právnická literatura > správní právo
Barešová Eva, Bláhová Iveta, Doubek Pavel, Janeček Bohumil, Nedvídek Lumír, Šandová Helen, 978-80-7478-703-4, Wolters Kluwer
Kniha obsahuje podrobný výklad všech ustanovení zákona a bohatý výběr související judikatury; čerpá také z nejnovější odborné literatury vydané k rekodifikaci soukromého práva. Výklad je úzce provázán s výkladem prováděcí katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb. a odkazuje také do řady...
995.00 Kč
Politická inteligence lídrů. Jak PQ odlišuje úspěšné lídry od neúspěšných
NOVINKA

Politická inteligence lídrů. Jak PQ odlišuje úspěšné lídry od neúspěšných

Knihy podle kategorií > kariéra, rozvoj osobnosti a trénink dovedností > Komunikační a manažerské dovednosti
Reffo Gerry - Wark Valerie, 978-80-7261-280-2, Management Press
Politická inteligence je v současném turbulentním světě předpokladem úspěchu vůdčí osobnosti Autorky - pedagožky a konzultantky renomované anglické univerzity Ashridge Business School - vycházejí z faktu, že dnešní svět je vlivem globalizace, sociálních sítí a dalších faktorů mnohem...
399.00 Kč
391.00 Kč
akce
Komerční suburbanizace Prahy
NOVINKA

Komerční suburbanizace Prahy

Knihy podle kategorií > společenské vědy > sociologie > demografie
Krejčová Nikola, 978-80-7380-478-7, Nakladatelství Aleš Čeněk
Publikace je zaměřena na problematiku komerční suburbanizace v podmínkách pražské aglomerace a zhodnocení některých jejích dopadů na zasažené lokality. Sledované lokality jsou analyzovány na úrovni obcí, správních obvodů obcí s rozšířenou působností a okresů Praha-východ a Praha-západ....
220.00 Kč
218.00 Kč
akce
Trestní zákoník č. 40/2009 Sb  6. vydání
NOVINKA

Trestní zákoník č. 40/2009 Sb 6. vydání

Knihy podle kategorií > právnická literatura > kapesní a praktické příručky
Aktualizováno k 1.2.2015, 978-80-87451-36-6, Armex publishing
Kapesní vydání trestního zákoníku (ve znění poslední novely č. 141/2014 Sb.) obsahuje současnou úpravu trestního práva hmotného. Kapesní vydání je určeno zvláště příslušníkům Policie České republiky v terénu, kteří potřebují pohotově zjišťovat, zdali byl spáchán zločin či přečin. Jako...
51.00 Kč
48.00 Kč
akce
Zákon o Policii České republiky č. 273/2008 Sb. Zákon o přestupcích č. 200/1990 Sb.   9. vydání
NOVINKA

Zákon o Policii České republiky č. 273/2008 Sb. Zákon o přestupcích č. 200/1990 Sb. 9. vydání

Knihy podle kategorií > právnická literatura > kapesní a praktické příručky
, 978-80-87451-35-9, Armex publishing
Kapesní vydání zahrnuje zákon o Policii České republiky (ve znění pozdějších předpisů včetně poslední novely č. 64/2014 Sb.) a zákon o přestupcích (ve znění pozdějších předpisů včetně poslední novely č. 308/2013 Sb.) . Je určeno všem příslušníkům Policie České republiky, zejména však...
51.00 Kč
48.00 Kč
akce
Edukačně-hodnotící profil dítěte s poruchou autistického spektra (do 7 let)
NOVINKA

Edukačně-hodnotící profil dítěte s poruchou autistického spektra (do 7 let)

Knihy podle kategorií > pedagogika, rady pro rodiče a partnerské vztahy > speciální pedagogika
Čadilová Věra - Žampachová Zuzana, Apla
Cílem metodického materiálu Edukačně hodnotící profil dítěte s PAS pro 0-7 let je poskytnout speciálním pedagogům v terénu podklady pro hodnocení vývojové úrovně dětí a žáků s PAS a sestavování funkčních edukačních plánů. Profil ukazuje možnosti speciálně - pedagogické intervence a je...
150.00 Kč
Bezvýhradná akceptace ve výchově dítěte
NOVINKA

Bezvýhradná akceptace ve výchově dítěte

Knihy podle kategorií > Univerzita Palackého Olomouc
Šmelová Eva, 9788024442174, UPOL
Monografie Evy Šmelové Bezvýhradná akceptace ve výchově dítěte se zabývá osobností dítěte jako samostatné svébytné existence s akcentem na předškolní věk. Autorka předkládá teoretická východiska, zpracovaná na základě soudobých teorií. Pojetí osobnosti dítěte předškolního věku dává do...
187.00 Kč
Dětský autismus v kontextu rodinné resilience
NOVINKA

Dětský autismus v kontextu rodinné resilience

Knihy podle kategorií > Univerzita Palackého Olomouc
Sládečková Soňa - Sobotková Irena, 9788024442198, UPOL
Publikace přináší nový pohled na problematiku dětského autismu ve vztahu k fungování rodiny a rodinné resilienci. Autorky upozorňují na fakt, že v chápání autismu se projevuje stále hodně stereotypů a nepřesností, které mají dopad na život rodiny dítěte s autismem. Těžištěm publikace je...
267.00 Kč
 Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář
NOVINKA

Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář

Knihy podle kategorií > právnická literatura > občanské právo
Olík Miloš a kol., 978-80-7478-714-0 , Wolters Kluwer
Nejnovější komentář k zákonu č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, jako první na českém trhu reaguje na legislativní změny účinné od 1. 1. 2014 v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Do výkladu je tak zařazena zejména problematika spolkové samosprávy a...
895.00 Kč
Zvládací (copingové) odpovědi v pomáhajících profesích
NOVINKA

Zvládací (copingové) odpovědi v pomáhajících profesích

Knihy podle kategorií > Univerzita Palackého Olomouc
Kliment Pavel, 9788024442068, UPOL
Kniha nese název Zvládací (copingové) odpovědi v pomáhajících profesích, přičemž zmíněnými zvládacími odpověďmi se rozumí reakce v situacích stresu, ve kterých vystupují klienti vyhledávající pomoc ze strany pracovníků pomáhajících profesí. V práci jsou přiblíženy jednotlivé základní...
165.00 Kč
NOVINKA

Čtyři klíče k životu

Knihy podle kategorií > naučná literatura > astrologie, esoterika a mystika > esoterika
Antonínová Hana, 978-80-262-0777-1, PORTÁL
Čtyři jednoduché věty – Prosím, odpusť mi, Odpouštím ti, Děkuji a Mám tě rád – mají obrovskou moc, díky níž dokážou napravit a pěstovat naše vztahy i náš vnitřní život. Tyto čtyři věty a jejich citový náboj nám mohou pomoci důstojně a poctivě vyřešit obtíže mezilidských vztahů....
325.00 Kč
309.00 Kč
akce
Seřadit podle: názvu autora ceny nejnovějšího
Počet položek: 35položek na stránku: 1 2 3 > >|