chytrá instalace | Firmy | Inzerce zdarma | knihy se slevou až 70% | Kvalitní levné repasované počítače DELL | Redakční systém | Registr firem | Tvorba www stránek
položek:0 
Kč celkem:0,-  
vyprázdnit

Knihy podle kategorií > učebnice, monografie pro VŠ > Masarykova univerzita Brno

levné vysokoškolské učebnice | učebnice práva pro VŠ | ARMEX PUBLISHING s.r.o. | Česká technika - nakladatelství ČVUT | Česká zemědělská univerzita v Praze | JČU České Budějovice | KEY Publishing | Masarykova univerzita Brno | Melandrium | Metropolitní univerzita Praha | Ostravská univerzita | Slezská univerzita | UJAK | UJEP Ústí | Univerzita Hradec Králové | VÚT Brno | Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk | Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky | Vysoká škola umělecko-průmyslová | Vysokoškolská fyzika | Vysokoškolské učebnice podle předmětu | VŠE | VŠERS | ZČU Plzeň

Bakalářské programy | Dějiny státu a práva | Jazykové vzdělávání | Mezinárodní a evropské právo | Novinky | Právní teorie | Právo životního prostředí | Správní právo | Zlevněné publikace

Počet položek: 64položek na stránku: 1 2 3 4 5 > >|
Seřadit podle: názvu autora ceny nejnovějšího
Autonomie vůle v rodinném právu v česko-italském porovnání
VYPRODÁNO

Autonomie vůle v rodinném právu v česko-italském porovnání

Knihy podle kategorií > učebnice, monografie pro VŠ > Masarykova univerzita Brno > Zlevněné publikace > Občanské právo
, Masarykova univerzita Právnická fakulta, 1.01.2003
Zdeňka Králíčková: Autonomie vůle v rodinném právu v česko-italském porovnáníPublikace analyzuje pojem autonomie vůle a vymezení jejího místa v rodinném právu, a to nejen přiinterpretaci a aplikaci stávajících platných právních norem, ale i při jejich tvorbě, zejménav souvislosti s...
30.00 Kč
Bankovnictví
VYPRODÁNO

Bankovnictví

Knihy podle kategorií > učebnice, monografie pro VŠ > Masarykova univerzita Brno > Zlevněné publikace > Finanční právo a ekonomie
, Masarykova univerzita Právnická fakulta, 1.01.1997
Bankovnictví: Jiří Blažek, Jiří UkleinPublikace, jak označili autoři, má být spíše malým kapesním průvodcem základních informací po světěpeněz. Důraz položili na objasnění podstaty a fungování dvou nejdůležitějších institucí bankovníhosystému – centrální a obchodní banky. Pro popis...
30.00 Kč
Bill of exchange law :multimediální učební text
VYPRODÁNO

Bill of exchange law :multimediální učební text

Knihy podle kategorií > učebnice, monografie pro VŠ > Masarykova univerzita Brno > Zlevněné publikace > Obchodní právo
Josef Kotásek, Masarykova univerzita Právnická fakulta, 1.01.2005
Bill of Exchange Law Josef Kotásek:Publikace v anglickém jazyce seznamuje čtenáře s historickým vývojem směnky a cenných papírů,sjednotlivými typy těchto institutů v souladu s právní úpravou obchodního zákoníku . Publikaceobsahuje 27 kapitol přehledného uspořádání a vzorů této materie. Je...
30.00 Kč
Byt v soukromém a veřejném právu
VYPRODÁNO

Byt v soukromém a veřejném právu

Knihy podle kategorií > učebnice, monografie pro VŠ > Masarykova univerzita Brno > Zlevněné publikace > Občanské právo
, Masarykova univerzita Právnická fakulta, 1.01.2011
Učební pomůcka je zaměřena na objasnění, resp. doplnění informací získaných v základních předmětechzařazených do výuky v magisterském studijním programu Právo a právní věda, konkrétně v občanskémprávu hmotném a ve správním právu. Obsahově se věnuje problémům spojených s realizací...
126.00 Kč
Czech Tax Law
VYPRODÁNO

Czech Tax Law

Knihy podle kategorií > učebnice, monografie pro VŠ > Masarykova univerzita Brno > Zlevněné publikace > Finanční právo a ekonomie
, Masarykova univerzita Právnická fakulta, 1.01.2008
Cílem této publikace je poskytnout základní informace o daňovém právu a daňovém systému v Českérepublice. Primárně je text určen zahraničním studentům a studujícím LL.M., ale svoje uplatněnívzhledem k mnoha užitečným informacím jistě nalezne i u dalších cizinců, kteří potřebují v...
30.00 Kč
Droit privé - questions générales actuelles : manuel destiné aux étudiants de programme Socrates-Erasmus a  la Faculté de Droit de l'Université Masaryk Brno
VYPRODÁNO

Droit privé - questions générales actuelles : manuel destiné aux étudiants de programme Socrates-Erasmus a la Faculté de Droit de l'Université Masaryk Brno

Knihy podle kategorií > učebnice, monografie pro VŠ > Masarykova univerzita Brno > Zlevněné publikace > Občanské právo
, Masarykova univerzita Právnická fakulta, 1.01.2006
Droit privé – Questions Générales Actuelles: J. Hurdík, J. Hurdík jr.Multimediální učební text ve francouzštině v rámci programu Sokrates-Erasmus pro studující naPrávnické fakultě MU k materii soukromého práva (obecná ustanovení, metody regulace a principysoukromého práva, včetně...
30.00 Kč
E-kniha: Daně a správa daní
VYPRODÁNO

E-kniha: Daně a správa daní

Knihy podle kategorií > učebnice, monografie pro VŠ > Masarykova univerzita Brno > Bakalářské programy > Elektronická > Novinky > Finanční právo a ekonomie
, Masarykova univerzita Právnická fakulta, 1.01.2014
Mezi nejvýznamnější příjmy veřejných fondů patří příjmy daňové a další příjmy daňového charakteru,jako jsou poplatky, cla, odvody, pojistné apod. Ačkoliv se jedná o běžné pojmy nejen v právupoužívané, v českém právním řádu nejsou nijak definované.Učebnice nastiňuje obsahové zaměření k...
140.00 Kč
E-kniha: Právo Světové obchodní organizace a další kapitoly z mezinárodního ekonomického práva
VYPRODÁNO

E-kniha: Právo Světové obchodní organizace a další kapitoly z mezinárodního ekonomického práva

Knihy podle kategorií > učebnice, monografie pro VŠ > Masarykova univerzita Brno > Bakalářské programy > Elektronická > Zlevněné publikace > Mezinárodní a evropské právo
, Masarykova univerzita Právnická fakulta, 1.01.2011
Oblast mezinárodního obchodu a jeho právní regulace patří k tématům, která jsou dnes nezbytná kvýbavě každého právníka a ekonoma.Předložená publikace vznikla na Právnické fakultě MU jako výuková opora pro studentyspecializovaných bakalářských oborů. Nečiní si za cíl analyzovat podrobně...
106.00 Kč
E-kniha: Propedeutika finančního práva I.Obecná část.
VYPRODÁNO

E-kniha: Propedeutika finančního práva I.Obecná část.

Knihy podle kategorií > učebnice, monografie pro VŠ > Masarykova univerzita Brno > Bakalářské programy > Elektronická > Novinky > Finanční právo a ekonomie
, Masarykova univerzita Právnická fakulta, 1.01.2014
Lze konstatovat, že zřejmě mezi nejméně stabilní odvětví našeho právního řádu se řadí finančníprávo. Ani v době zpracování této učebnice není zřejmé, jak bude probíhat vývoj ve veřejnýchfinancích a dalších vztazích, jak se budou vyvíjet potřeby kladené na právo při nápraváchekonomických...
115.00 Kč
E-kniha: Veřejné finance a fiskální právo
VYPRODÁNO

E-kniha: Veřejné finance a fiskální právo

Knihy podle kategorií > učebnice, monografie pro VŠ > Masarykova univerzita Brno > Bakalářské programy > Elektronická > Novinky > Finanční právo a ekonomie
, Masarykova univerzita Právnická fakulta, 1.01.2014
Učební text pokryje studentům Právnické fakulty MU chybějící učební pomůcku v bakalářskýchstudijních programech a povinně volitelných předmětech.Publikace pojednává o fiskální decentralizaci z teoretického i empirického pohledu. Kroměekonomické teorie, tvořící koncepční rámec pro...
136.00 Kč
Einführung in das Rechtsdenken :multimediální učební text
VYPRODÁNO

Einführung in das Rechtsdenken :multimediální učební text

Knihy podle kategorií > učebnice, monografie pro VŠ > Masarykova univerzita Brno > Zlevněné publikace > Právní teorie
Tatiana Machalová, Masarykova univerzita Právnická fakulta, 1.01.2006
Einführung in das Rechtsdenken: Tatina MachalováAutorka si vytkla při zpracování publikace dva cíle. Uvést tuto problematiku do studia a umožnitstudentům při vedení seminářů co nejvíce rozvinout diskusi k daným otázkám. Učebnice obsahuje tezek právnímu myšlení, uvažování a tři základní...
30.00 Kč
Environmental Law. Selected international treaties and Czech national regulations
VYPRODÁNO

Environmental Law. Selected international treaties and Czech national regulations

Knihy podle kategorií > učebnice, monografie pro VŠ > Masarykova univerzita Brno > Právo životního prostředí > Zlevněné publikace
, Masarykova univerzita Právnická fakulta, 1.01.2011
Environmental Law: Ilona Jančářová:Autorka rozčlenila publikaci v anglickém jazyce na úvodní pojednání o platnosti mezinárodních smluvv oblasti práva životního prostředí a dále na právní úpravu životního prostředí v obecné azvláštní části českého právního řádu. Publikace je opatřena v...
131.00 Kč
Hospodářské trestní právo a trestní odpovědnost právnických osob :právně srovnávací vědecká konference, Rakousko - Česká republika : Právnická fakulta Univerzity ve Vídni, 13. září 2002
VYPRODÁNO

Hospodářské trestní právo a trestní odpovědnost právnických osob :právně srovnávací vědecká konference, Rakousko - Česká republika : Právnická fakulta Univerzity ve Vídni, 13. září 2002

Knihy podle kategorií > učebnice, monografie pro VŠ > Masarykova univerzita Brno > Zlevněné publikace > Trestní právo
Vladimír Kratochvíl, Michaela Löff, Masarykova univerzita Právnická fakulta, 1.01.2003
Wirtschaftsstrafrecht und die Strafbarkeit juristischer Personen – Hospodářské trestní právo atrestní odpovědnost právnických osob: ed. V. Kratochvíl, M. LöffSborník z konference zahrnuje příspěvky orientující se hospodářskou kriminalitou v širokém smyslutohoto slova, v rozdílnosti...
30.00 Kč
Interakce ekonomie, managementu a práva při rozvoji regionů :(sborník z konference)
VYPRODÁNO

Interakce ekonomie, managementu a práva při rozvoji regionů :(sborník z konference)

Knihy podle kategorií > učebnice, monografie pro VŠ > Masarykova univerzita Brno > Zlevněné publikace > Finanční právo a ekonomie
Eva Tomášková, Dagmar Palatová, Masarykova univerzita Právnická fakulta, 1.01.2006
Interakce ekonomie, managementu a práva při rozvoji regionů: Edit. E. Tomášková, D. Palatová:Konference poukázala na nezbytnost interakce a koordinace ekonomie, managementu a práva při rozvojiregionů, přinesla zamyšlení a diskusi nad nejpalčivějšími oblastmi a nastínila jistá řešení v...
30.00 Kč
Komentář k vybrané judikatuře soudního dvora EU
VYPRODÁNO

Komentář k vybrané judikatuře soudního dvora EU

Knihy podle kategorií > učebnice, monografie pro VŠ > Masarykova univerzita Brno > Novinky > Mezinárodní a evropské právo
, Masarykova univerzita Právnická fakulta, 1.01.2013
Učebnice je určena studentům Právnické fakulty Masarykovy univerzity a zahrnuje případy, které jsouprobírány v prvním semestru výuky předmětu Právo Evropské unie.Jde o ty nejvýznamnější případy řešené Soudním dvorem Evropské unie za více než 40 let jehoexistence, které zásadním způsobem...
242.00 Kč
Seřadit podle: názvu autora ceny nejnovějšího
Počet položek: 64položek na stránku: 1 2 3 4 5 > >|
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
 Přihlásit se
 Zapomněli jste ?
Registrovat
Anketa
Při výběru knihkupectví se řídím:
Nabídkou a cenou
49764976
Lokalitou obchodu
33413341
Preferuji přehlednost a uspořádání
34843484
Odběr novinek

Zapsat email

RSS kanál

Doporučujeme
Partneři

Ikona mPeníze