chytrá instalace | Firmy | Inzerce zdarma | knihy se slevou až 70% | Kvalitní levné repasované počítače DELL | Redakční systém | Registr firem | Tvorba www stránek
položek:0 
Kč celkem:0,-  
vyprázdnit

Knihy podle kategorií > pedagogika, rady pro rodiče a partnerské vztahy

Pedagogika je společenská věda, která zkoumá podstatu, strukturu a zákonitosti výchovy a vzdělávání jako záměrné, cílevědomé a soustavné činnosti formující osobnost člověka v nejrůznějších sférách života společnosti. Studuje a kriticky hodnotí myšlenkové dědictví minulosti, sleduje vývoj školství, výchovy a vzdělávání v zahraničí a ve spolupráci s dalšími vědními disciplínami formuluje nové vývojové trendy pro různé oblasti výchovy a vzdělávání. Probíhá spor, nakolik má být pedagogika normativní vědou, tzn. nakolik se má zaměřovat na definování cílů, obsahu a účelu výchovy a nakolik jí má jít především o neutrální popis a objasňování výchovných jevů a procesů.

TIP

Minimalizace šikany – praktické rady pro rodiče
Publikace si klade za cíl podat rodičům informace o problematice šikanování mezi dětmi školního věku. Zaměřuje se zejména na psychologické pozadí vztahů ve školním kolektivu, na jejich patologii a na komunikaci mezi vrstevníky i mezi dětmi a dospělým...
189.00 Kč
andragogika | nápady a tvořivost | praktické náměty, hry | předškolní pedagogika | rady pro rodiče a partnerské vztahy | sociální práce | speciální pedagogika | výchova a vzdělávání | školní management

Počet položek: 1043položek na stránku: 1 2 3 4 5 6 7 > >|
Seřadit podle: názvu autora ceny nejnovějšího
  Hodnocení v současné škole
VYPRODÁNO

Hodnocení v současné škole

Knihy podle kategorií > pedagogika, rady pro rodiče a partnerské vztahy > speciální pedagogika
Slavík, 80-7178-262-9 , PORTÁL, brožovaná, 1.01.1999
Známkovat žáky, nebo ne? Hodnotit slovně? A pokud známkovat, tedy jak? O podobu hodnocení, které by dětem více pomáhalo, než škodilo, se vedou spory již řadu let. Přesto je Slavíkova kniha prvním opravdu komplexním a vyváženým přehledem teoretických východisek i nových metod...
175.00 Kč
166.00 Kč
akce
  Nešikovné dítě
VYPRODÁNO

Nešikovné dítě

Knihy podle kategorií > pedagogika, rady pro rodiče a partnerské vztahy
Kirbyová , 80-71784-24-9 , PORTÁL, brožovaná, 1.01.2000
Zatímco vývojové poruchy postihující schopnost čtení nebo psaní už vstoupily do povědomí učitelů i širší veřejnosti, dítě "nešikovné" bývá stále příliš často považováno za líné nebo celkově opožděné. Přitom snad každé desáté dítě trpí specifickou poruchou jemné motoriky, dyspraxií, nebo...
225.00 Kč
214.00 Kč
akce
  Zdravá výživa v mateřské škole
VYPRODÁNO

Zdravá výživa v mateřské škole

Knihy podle kategorií > pedagogika, rady pro rodiče a partnerské vztahy
Illková, Vašíčková, 80-7178-890-2, PORTÁL, brožovaná, 1.01.2004
Dvěstě osvědčených receptů, zásady zdravého stravování a doporučené denní dávky živin Dietní zásady pro zdravé školní stravování a výživu dětí předškolního věku. Doporučené denní dávky živin, pitný režim, výživové chování, stravovací zvyklosti a možnosti jejich ovlivňování. Přehledně...
239.00 Kč
227.00 Kč
akce
 300 rad pro první rok s dítětem
VYPRODÁNO

300 rad pro první rok s dítětem

Knihy podle kategorií > pedagogika, rady pro rodiče a partnerské vztahy > rady pro rodiče a partnerské vztahy
Chvátalová, 80-7367-138-7 , PORTÁL, brož.
300 rad, tipů, námětů, nápadů pro první rok života dítěte najdete seřazené v oddílech V porodnici, Když jsme přišli z porodnice, Výživa, Péče o pokožku, Spánek, Jak cvičit s novorozencem a kojencem, Masáže kojenců, Imunita a očkování, Vozíme a nosíme, Hračky a hry, Plavání a saunování...
197.00 Kč
187.00 Kč
akce
 Autismus - zdravotní a výchovné aspekty
VYPRODÁNO

Autismus - zdravotní a výchovné aspekty

Knihy podle kategorií > pedagogika, rady pro rodiče a partnerské vztahy
Gillberg, Peeters , 978-80-7367-498-4, PORTÁL, brožovaná, 21.10.2008
V úvodu autoři stručně informují o biologickém základu autismu, o možnostech současných diagnostických technik, medikaci i nejčastějších dalších poruchách, které autismus někdy doprovázejí. Těžištěm knihy jsou však praktické návody, jak reagovat na problémy, které se mohou při výchově a...
137.00 Kč
130.00 Kč
akce
 Autismus u dospívajících a dospělých
VYPRODÁNO

Autismus u dospívajících a dospělých

Knihy podle kategorií > pedagogika, rady pro rodiče a partnerské vztahy
Howlin , 80-7367-041-0 , PORTÁL, brožovaná, 1.01.2005
Cesta k soběstačnosti Autismus je závažná porucha, která ovlivňuje všechny složky osobnosti a provází jedince po celý život. Většina publikací věnovaných autismu se však zabývá pouze dětstvím. Kniha se zaměřuje na problémy, s nimiž se lidé s autismem potkávají v dospělosti. Týkají se...
339.00 Kč
322.00 Kč
akce
 Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení
VYPRODÁNO

Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení

Knihy podle kategorií > pedagogika, rady pro rodiče a partnerské vztahy
Pokorná , 80-7178-326-9 , PORTÁL, brožovaná, 1.01.2002
Soubor cvičení pro rozvoj vnímání a poznávání, který učitelům i rodičům umožňuje vybrat takovou činnost, která je pro dítě účelná, protože odpovídá jeho úrovni rozvoje jednotlivých funkcí a přispívá k nápravě příslušné specifické poruchy učení. V úvodu autorka popisuje, jak s cvičeními...
159.00 Kč
151.00 Kč
akce
 Děti, mládež a volný čas
VYPRODÁNO

Děti, mládež a volný čas

Knihy podle kategorií > pedagogika, rady pro rodiče a partnerské vztahy > výchova a vzdělávání
Hofbauer, 80-7178-927-5, PORTÁL, brožovaná, 1.01.2004
Vývojové trendy a současné možnosti Volný čas je předmětem zájmu pracovníků řady pedagogických a sociálních profesí, protože představuje na jedné straně příležitost pro osobnostní a sociální rozvoj dětí a mládeže, na druhou stranu v sobě skrývá nemalá rizika. První část publikace ukazuje...
275.00 Kč
261.00 Kč
akce
 Dětský autismus
VYPRODÁNO

Dětský autismus

Knihy podle kategorií > skladem slevy až 70% > levná pedagogická literatura
Hrdlička, Komárek (eds.) , 80-7178-813-9, skladem ZV, brožovaná
Přehled současných poznatků Dětský autismus představuje závažnou vývojovou poruchu, pro niž je charakteristická narušená schopnost vytvářet vztahy s lidmi, přiměřeně reagovat na podněty z okolí, nutkavá touha po neměnnosti a další příznaky vážně postihující život jedince i jeho okolí. V...
211.00 Kč
160.00 Kč
akce
 Dramaterapie
VYPRODÁNO

Dramaterapie

Knihy podle kategorií > pedagogika, rady pro rodiče a partnerské vztahy > výchova a vzdělávání
Valenta , 80-7178-586-5, PORTÁL, brožovaná, 1.01.2001
Dramaterapie je metoda pomáhající použitím dramatických (divadelních) postupů upravit psychické poruchy, sociální vztahy, důsledky tělesného nebo mentálního postižení. Slouží i podpoře duševní i fyzické integrace, rozvoji slovní i mimoslovní komunikace a podněcuje osobnostní růst. Patří...
225.00 Kč
214.00 Kč
akce
 František Bakule, enfant terrible české pedagogiky
VYPRODÁNO

František Bakule, enfant terrible české pedagogiky

Knihy podle kategorií > pedagogika, rady pro rodiče a partnerské vztahy
Faucher, 80-7178-305-6 , PORTÁL, brožovaná, 1.01.1999
František Bakule, ve světě uznávaný a u nás opomíjený, je považován za českého představitele a průkopníka hnutí nové výchovy v první polovině století. Celý život zasvětil vzdělávání postižených dětí a uvedl do praxe myšlenku, na počátku století novou, o možnosti společné výchovy...
75.00 Kč
71.00 Kč
akce
 Jak se žije dětem s postižením
VYPRODÁNO

Jak se žije dětem s postižením

Knihy podle kategorií > pedagogika, rady pro rodiče a partnerské vztahy
Chvátalová , 80-7367-013-5 , PORTÁL, brožovaná
Čtrnáct rozhovorů s rodiči dětí s postižením nechává nahlédnout do problematiky pěti typů postižení. Děti s Downovým syndromem, děti se zrakovým postižením, děti se svalovou atrofií, děti s DMO a děti s těžkým postižením sluchu. Všechny rozhovory se dotýkají tří základních okruhů...
249.00 Kč
237.00 Kč
akce
 Neverbální komunikace dětí
VYPRODÁNO

Neverbální komunikace dětí

Knihy podle kategorií > pedagogika, rady pro rodiče a partnerské vztahy > výchova a vzdělávání
Doherty-Sneddon , 80-7367-043-7 , PORTÁL, brožovaná, 1.01.2005
Jak porozumět dítěti z jeho gest a mimiky Pro pracovníky pomáhajících profesí je důležité porozumět neverbální komunikaci svých klientů. Pro ty, kteří pracují s dětmi, je porozumění řeči těla nezbytné, protože u malých dětí je neverbální komunikace mnohem důležitější než u dospělých....
269.00 Kč
256.00 Kč
akce
 Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program
VYPRODÁNO

Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program

Knihy podle kategorií > pedagogika, rady pro rodiče a partnerské vztahy > speciální pedagogika
Zelinková, 80-7178-544-X , PORTÁL, brožovaná, 1.01.2001
Nástroje pro prevenci, nápravu a integraci Význam pedagogické diagnostiky ve světě i u nás stále roste. Odhalení silných stránek dítěte i lepší pochopení příčin jeho obtíží je východiskem pro vzdělávání, prevenci a terapii obtíží i integraci postižených žáků. Kniha stručně shrnuje...
237.00 Kč
225.00 Kč
akce
 Poruchy učení
VYPRODÁNO

Poruchy učení

Knihy podle kategorií > pedagogika, rady pro rodiče a partnerské vztahy
Zelinková , 978-80-7367-514-1, PORTÁL, brožovaná, 10.09.2012
Specifické vývojové poruchy čtení, psaní a dalších školních dovedností Zcela přepracované a rozšířené vydání. Komplexní pohled především na praxi, ale i nezbytnou teorii nabízí tato kniha, o jejíž úspěšnosti svědčí to, že toto vydání je celkově již desáté. Vývoj v této oblasti u nás i v...
277.00 Kč
263.00 Kč
akce
Seřadit podle: názvu autora ceny nejnovějšího
Počet položek: 1043položek na stránku: 1 2 3 4 5 6 7 > >|
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
 Přihlásit se
 Zapomněli jste ?
Registrovat
Anketa
Při výběru knihkupectví se řídím:
Nabídkou a cenou
49764976
Lokalitou obchodu
33413341
Preferuji přehlednost a uspořádání
34843484
Odběr novinek

Zapsat email

RSS kanál

Doporučujeme
Partneři

Ikona mPeníze