chytrá instalace | Firmy | Inzerce zdarma | knihy se slevou až 70% | Kvalitní levné repasované počítače DELL | Redakční systém | Registr firem | Tvorba www stránek
položek:0 
Kč celkem:0,-  
vyprázdnit

Knihy podle kategorií > právnická literatura > občanské právo

Občanské právo hmotné, popřípadě zkráceně jen občanské právo (jehož součástí však není občanské právo procesní), je patrně nejrozsáhlejší právní odvětví českého právního řádu. Původně se rozsah tohoto pojmu v podstatě kryl se soukromým právem, postupně se však z něho začaly některé oblasti vydělovat jako samostatná právní odvětví. Dnes je v České republice zpravidla považováno za samostatné právní odvětví například rodinné právo, obchodní právo a pracovní právo, v minulosti bylo za relativně samostatné právní odvětví označováno také družstevní právo.
autorské právo | dějiny a teorie práva | Evropské a mezinárodní právo | finanční právo | judikatury | kapesní a praktické příručky | kriminalistika a policejní praxe | obchodní právo | občanské právo | odborné slovniky | pracovní právo | právní předpisy | právo pro praxi | právo sociálního zabezpečení | rodinné právo | Slovenské knihy | správní právo | státní správa, samospráva a neziskové organizace | texty zákonů | trestní právo | úplná znění předpisů ÚZ | ústavní právo | vzory smluv | zahraniční literatura | Římské právo

Počet položek: 167položek na stránku: 1 2 3 4 5 6 7 > >|
Seřadit podle: názvu autora ceny nejnovějšího
 Autorský zákon. Komentář, 4. vydání
VYPRODÁNO

Autorský zákon. Komentář, 4. vydání

Knihy podle kategorií > právnická literatura > občanské právo
Chaloupková/Holý, 978-80-7400-432-2, C.H.BECK
Prakticky zaměřený výklad autorského zákona, ve kterém autoři shrnují poznatky s aplikací zákona v soudní praxi i ze svojí praktické činnosti v advokacii.
990.00 Kč
980.00 Kč
akce
 Nový občanský zákoník. Principy a základní pojmy
VYPRODÁNO

Nový občanský zákoník. Principy a základní pojmy

Knihy podle kategorií > právnická literatura > občanské právo
Novotný Petr, Novotná Monika, Ivičičová Jitka, Štýsová Monika, 9788024751634, GRADA, 17×24 cm
Orientujte se v novém občanském zákoníku! Převratné změny v občanském právu se od 1. ledna 2014 dotknou úplně každého. Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními...
199.00 Kč
189.00 Kč
akce
 Společenské hry
VYPRODÁNO

Společenské hry

Knihy podle kategorií > právnická literatura > občanské právo
Doubravová Jarmila (ed.), 80-86473-35-X, Nakladatelství Aleš Čeněk, Formát:: B5
Tento soubor textů k tématice společenských her v analytickém přístupu pochází z 2. sémiotické konference, která se konala v Praze ve dnech 20. - 21. 11. 1995. Hlavním pořadatelem byla Sémiotická skupina při České společnosti pro kybernetiku a automatiku.
190.00 Kč
188.00 Kč
akce
 Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář
VYPRODÁNO

Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář

Knihy podle kategorií > právnická literatura > občanské právo
Olík Miloš a kol., 978-80-7478-714-0 , Wolters Kluwer
Nejnovější komentář k zákonu č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, jako první na českém trhu reaguje na legislativní změny účinné od 1. 1. 2014 v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Do výkladu je tak zařazena zejména problematika spolkové samosprávy a...
895.00 Kč
200 let Všeobecného občanského zákoníku
VYPRODÁNO

200 let Všeobecného občanského zákoníku

Knihy podle kategorií > právnická literatura > občanské právo
Dvořák Jan - Malý Karel a kol., 978-80-7357-753-7 , Wolters Kluwer
Vloni uplynulo 200 let od vydání Všeobecného občanského zákoníku z roku 1811, který je spolu s francouzským Code civil nejstarší kodifikací v evropském právním prostoru. Stal se předpokladem vzniku občanské společnosti, sjednotil právní úpravu v jednotlivých zemích habsburské monarchie...
699.00 Kč
Administrativní ceny nemovitostí a jejich vývoj v letech 1964–2013
VYPRODÁNO

Administrativní ceny nemovitostí a jejich vývoj v letech 1964–2013

Knihy podle kategorií > právnická literatura > občanské právo
Zbyněk Zazvonil, 978-80-87865-03-3
Kniha se zabývá především administrativním oceňování podle platných cenových předpisů v období let 1964 až 2013, tedy v širokém záběru téměř 50 let. Nejde však o pouhý text oceňovacích vyhlášek a výčet některých jejich hlavních pojmů. Tyto pojmy se snaží nejen vysvětlit, ale i zasadit do...
295.00 Kč
Aktuální dodatek zákoníku práce - Technická novela k 1. lednu 2008. Výklad aktuálních změn paragrafů vyplývajících z nálezu Ústavního soudu
VYPRODÁNO

Aktuální dodatek zákoníku práce - Technická novela k 1. lednu 2008. Výklad aktuálních změn paragrafů vyplývajících z nálezu Ústavního soudu

Knihy podle kategorií > skladem slevy až 70% > levná ekonomická literatura skladem
JUDr. Marcela Kubínková , skladem ZV, brožovaná
Dne 1. ledna 2008 vstoupila v účinnost technická novela zákoníku práce, obsahující přes 120 novelizačních bodů. Zhruba 20 z nich představuje pro praxi významné věcné změny. Výklad těchto změn, včetně nálezu Ústavního soudu, obsahuje současný aktuální dodatek k publikaci Nový zákoník práce...
178.00 Kč
142.00 Kč
akce
Antidiskriminační zákon - komentář
VYPRODÁNO

Antidiskriminační zákon - komentář

Knihy podle kategorií > právnická literatura > občanské právo
Boučková / Havelková, Koldinská, Kühn, Kühnová, Whelanová, C.H.BECK
Komentář k zákonu č. 198/2009 Sb., antidiskriminačnímu zákonu, podává výklad tohoto právního předpisu zasazený do kontextu práva EU a českého právního řádu. Obsahuje rovněž podrobný výklad obsahu jednotlivých diskriminačních důvodů, jejichž ochrana je předmětem antidiskriminačního zákona....
540.00 Kč
535.00 Kč
akce
Autorská práva a práva související v daňových souvislostech
VYPRODÁNO

Autorská práva a práva související v daňových souvislostech

Knihy podle kategorií > právnická literatura > občanské právo
Pavel Koukal, Jan Neckář, ANAG
Komentář v knize Autorská práva v daňových souvislostech se zabývá ochranou autorských děl a souvisejících předmětů ochrany (umělecké výkony, zvukové a zvukově obrazové záznamy, televizní a rozhlasové vysílání, databáze), a to se zaměřením na zdaňování příjmů, které vznikají při využívání...
339.00 Kč
332.00 Kč
akce
Bezdůvodné obohacení v (novém) občanském zákoníku
VYPRODÁNO

Bezdůvodné obohacení v (novém) občanském zákoníku

Knihy podle kategorií > právnická literatura > občanské právo
Bílková, Jana, 978-80-7400-579-4 , C. H. Beck, měkké desky, lepená brožura oříznutá po třech stranách, 6.10.2015
Specializovaný komentář k bezdůvodnému obohacení podle nové právní úpravy představuje problematiku v rámci NOZ, ale také v širších souvislostech souvisejících právních úprav, odpovídá na otázky aplikovatelnosti ustanovení o neoprávněném majetkovém prospěchu v soudní praxi, porovnává...
990.00 Kč
Bydlení ve vlastním bytě, 1. vydání
VYPRODÁNO

Bydlení ve vlastním bytě, 1. vydání

Knihy podle kategorií > právnická literatura > občanské právo
František Helešic, 978-80-7400-348-6, C.H.BECK
V předkládané publikaci nalezne čtenář odpovědi na otázky právního režimu bytu, který občan vlastní. Především v ní zjistí, jaká má práva a povinnosti jako vlastník bytu a jako člen společenství vlastníků bytů. Publikace rovněž seznamuje s právními pravidly nájmu bytu. Tento výklad spolu...
450.00 Kč
446.00 Kč
akce
Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku - Komentář · § 1158 -1222
VYPRODÁNO

Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku - Komentář · § 1158 -1222

Knihy podle kategorií > právnická literatura > občanské právo
Kabelková Eva, Schödelbauerová Pavla, 978-80-7400-461-2 , C.H.BECK, 27.03.2013
Leden 2014 přinese řadu změn i v oblasti bytového spoluvlastnictví; dosavadní samostatná úprava vlastnictví bytů v zákoně č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, byla začleněna do nového občanského zákoníku. Změny se hlavně týkají úpravy dílčích otázek (např. prohlášení vlastníka nelze po...
790.00 Kč
782.00 Kč
akce
Bytové spoluvlastnictví v teorii a praxi
VYPRODÁNO

Bytové spoluvlastnictví v teorii a praxi

Knihy podle kategorií > právnická literatura > občanské právo
Pavla Sýkorová, 9788075020963, LEGES
Příručka se podrobně zabývá bytovým spoluvlastnictvím, které bylo rekodifikací soukromého práva vtěleno do nového občanského zákoníku. Autorka podrobně vysvětluje koncepční změny, ke kterým došlo, a srovnává je s předchozí úpravou v zákoně o vlastnictví bytů. Většinu problematických...
370.00 Kč
366.00 Kč
akce
Cenné papíry v novém občanském zákoníku. Komentář
VYPRODÁNO

Cenné papíry v novém občanském zákoníku. Komentář

Knihy podle kategorií > právnická literatura > občanské právo
Marek Radan, Ježek Václav, 978-80-7400-466-7 , C.H.BECK
Komentář přináší výklad těch ustanovení NObčZ (zejm. § 514 až § 544), která se cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů týkají. Autoři především usilují o přiblížení podstaty nové úpravy, vysvětlení změn oproti úpravě dosavadní a o výklad užitečný praxi. Cílem publikace je podat...
890.00 Kč
881.00 Kč
akce
Cestovní právo
VYPRODÁNO

Cestovní právo

Knihy podle kategorií > právnická literatura > občanské právo
Havlíčková Klára - Králová Renata, 978-80-7400-267-0 , C.H.BECK
Cestovní právo je dosud nejrozsáhlejší právní publikací věnovanou právu souvisejícímu s cestovním ruchem v České republice. Je určena podnikatelům na trhu cestovního ruchu, jejich právníkům a všem, kteří se nespokojí jen s obecným úvodem do problematiky. Čtenář je proveden veřejnoprávními...
790.00 Kč
782.00 Kč
akce
Seřadit podle: názvu autora ceny nejnovějšího
Počet položek: 167položek na stránku: 1 2 3 4 5 6 7 > >|
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
 Přihlásit se
 Zapomněli jste ?
Registrovat
Anketa
Při výběru knihkupectví se řídím:
Nabídkou a cenou
49764976
Lokalitou obchodu
33413341
Preferuji přehlednost a uspořádání
34843484
Odběr novinek

Zapsat email

RSS kanál

Doporučujeme
Partneři

Ikona mPeníze