chytrá instalace | Firmy | Inzerce zdarma | knihy se slevou až 70% | Kvalitní levné repasované počítače DELL | Redakční systém | Registr firem | Tvorba www stránek
položek:0 
Kč celkem:0,-  
vyprázdnit

Knihy podle kategorií > právnická literatura > obchodní právo

Obchodní právo je odvětví soukromého práva, které upravuje majetkoprávní postavení podnikatelů a vztahy vznikající mezi nimi v souvislosti s jejich podnikatelskou činností. Ve vymezeném rozsahu obchodní právo upravuje i vztahy mezi nepodnikatelskými subjekty a některé veřejnoprávní vztahy mezi podnikatelem a státem (např. úprava obchodního rejstříku).
autorské právo | dějiny a teorie práva | Evropské a mezinárodní právo | finanční právo | judikatury | kapesní a praktické příručky | kriminalistika a policejní praxe | obchodní právo | občanské právo | odborné slovniky | pracovní právo | právní předpisy | právo pro praxi | právo sociálního zabezpečení | rodinné právo | Slovenské knihy | správní právo | státní správa, samospráva a neziskové organizace | texty zákonů | trestní právo | úplná znění předpisů ÚZ | ústavní právo | vzory smluv | zahraniční literatura | Římské právo

Počet položek: 88položek na stránku: 1 2 3 4 5 6 > >|
Seřadit podle: názvu autora ceny nejnovějšího
VYPRODÁNO

Akciová společnost a rozptýlené vlastnictví

Knihy podle kategorií > právnická literatura > obchodní právo
Borkovec Aleš, 978-80-7502-019-2, LEGES
Monografie zpracovává problematiku akciových společností se zaměřením na rozptýlené vlastnictví akcií, včetně corporate governance u tohoto typu akciových společností. Akciová společnost s rozptýleným vlastnictvím je vrcholem evoluce v oblasti společnos-tí. Na jednu stranu se jedná o...
360.00 Kč
356.00 Kč
akce
Akciová společnost podle nového zákona o obchodních korporacích 2014
VYPRODÁNO

Akciová společnost podle nového zákona o obchodních korporacích 2014

Knihy podle kategorií > právnická literatura > obchodní právo
Jan Hejda, Nina Bachroňová, Karina Divišová, Libor Finger, Martin Prosser, Veronika Vaněčková, 978-80-7263-891-8, ANAG
Akciová společnost je co do svého významu, složitosti a rozsahu právní úpravy již dlouho středem zájmu zákonodárců, odborné veřejnosti i podnikatelského sektoru. Organizační struktura a řada specifických právních institutů spojených s touto formou obchodní společnosti je nyní již poměrně...
569.00 Kč
558.00 Kč
akce
Akciové společnosti, 7. vydání
VYPRODÁNO

Akciové společnosti, 7. vydání

Knihy podle kategorií > právnická literatura > obchodní právo
Dědič/Štenglová/Kříž/Čech, 978-80-7400-404-9, C.H.BECK
Od šestého vydání publikace Akciové společnosti byl obchodní zákoník významně novelizován. Sedmé vydání této úspěšné publikace reaguje na změny právní úpravy, k nimž v mezidobí došlo. Značně byly upraveny zejména pasáže týkající se oceňování nepeněžitých vkladů, finanční asistence, valné...
1290.00 Kč
1277.00 Kč
akce
Bankovní obchody
VYPRODÁNO

Bankovní obchody

Knihy podle kategorií > právnická literatura > obchodní právo
Liška Petr, Elek Štefan, Marek Karel, 978-80-7478-510-8, Wolters Kluwer
Učebnice Bankovní obchody umožňuje podrobnější pochopení právní úpravy bank a jimi uskutečňovaných obchodů. Sleduje právní úpravu bankovního sektoru z hlediska práva soukromého, zejména s ohledem na občanský zákoník č. 89/2012 Sb., ale i regulaci činnosti bank a bankovních obchodů v české...
395.00 Kč
Cezhraničné fúzie
VYPRODÁNO

Cezhraničné fúzie

Knihy podle kategorií > právnická literatura > obchodní právo
Pala, Palová, Leontiev, C.H.BECK
Fúzie v súčasnosti predstavujú jeden z najzásadnejších spôsobov korporátnych reštrukturalizácií. Prípustnosť ich cezhraničnej realizácie vďaka novej úprave komunitárneho práva, otvorila vo vzťahu k tejto operácii úplne nové možnosti a perspektívy.Kniha bude prvou monografiou na slovenskom...
980.00 Kč
970.00 Kč
akce
Culpa in contrahendo
VYPRODÁNO

Culpa in contrahendo

Knihy podle kategorií > právnická literatura > obchodní právo
Matula Zbyněk, 978-80-7357-719-3 , Wolters Kluwer
Monografie představuje tuzemskou teorií a praxí stále poněkud opomíjený institut předsmluvní odpovědnosti. Těžištěm knihy je konstrukce vlastní koncepce culpa in contrahendo v českém právu, kdy jsou komparativní poznatky konfrontovány s aktuálními závěry soudní praxe a právní teorie. Práce...
145.00 Kč
Česko-slovenské kontexty obchodního práva
VYPRODÁNO

Česko-slovenské kontexty obchodního práva

Knihy podle kategorií > právnická literatura > obchodní právo
Jozef Suchoža, Ján Husár, Karel Marek, Přemysl Raban, Wolters Kluwer
Ojedinělá a netradiční publikace věnovaná českému a slovenskému obchodnímu právu. Při výběru jednotlivých částí monografie se autoři rozhodli zpracovat jednak společné česko-slovenské aspekty obchodního práva a jednak problematiku platného obchodního práva, především právo obchodních...
625.00 Kč
Elektronické cenné papíry. Transparentnost korporátních struktur společností
VYPRODÁNO

Elektronické cenné papíry. Transparentnost korporátních struktur společností

Knihy podle kategorií > právnická literatura > obchodní právo
Vondráček Ondřej, 978-80-87284-43-8, Auditorium
Jedním z aktuálních témat zmiňovaných v souvislosti s bojem proti korupci je problém anonymních cenných papírů, resp. listinných akcií na majitele, které umožňují skrýt vlastnickou strukturu akciových společností. To v praxi nezřídka vede k daňovým únikům a praní špinavých peněz. Proces...
420.00 Kč
403.00 Kč
akce
Exekučný poriadok. Komentár
VYPRODÁNO

Exekučný poriadok. Komentár

Knihy podle kategorií > právnická literatura > obchodní právo
Števček, Ficová a kolektív, 978-80-7400-335-6, C.H.BECK
Komentár je prvým „sivým“ komentárom Nakladateľstva C.H. Beck k slovenskému Exekučnému poriadku, ponúkajúci komplexný a systematický výklad jednotlivých ustanovení tohto významného procesného kódexu. Publikácia je z pera autorského kolektívu, pod vedením JUDr. Marka Števčeka a...
1860.00 Kč
1841.00 Kč
akce
Film z hlediska autorského práva
VYPRODÁNO

Film z hlediska autorského práva

Knihy podle kategorií > právnická literatura > obchodní právo
Jiří Hrabánek, 978-80-87212-91-2, LEGES
Publikace zpracovává aktuální téma právní úpravy audiovizuální tvorby. Ve druhém, aktualizovaném a doplněném vydání autor reagoval na ohlasy čtenářů a rozšířil zejména poznámkový aparát, podrobněji vysvětlující některé použité instituty a pojmy, doplnil exkurz o cross-license smlouvách a...
190.00 Kč
188.00 Kč
akce
Franchising. Podnikání pod cizím jménem, 3. vydání
VYPRODÁNO

Franchising. Podnikání pod cizím jménem, 3. vydání

Knihy podle kategorií > právnická literatura > obchodní právo
Martina Řezníčková, C.H.BECK
Franchising jako metoda podnikání již zaujímá v České republice pevné místo. Předkládaná publikace se zaměřuje především na vysvětlení podstaty a způsobu fungování franchisingu v ČR. Hlavní pozornost je zaměřena na franchisingovou smlouvu, jako na právní základ fungování spolupráce na...
490.00 Kč
485.00 Kč
akce
Insolvency Act
VYPRODÁNO

Insolvency Act

Knihy podle kategorií > právnická literatura > obchodní právo
, 978-80-7357-681-3, Wolters Kluwer
Anglický překlad zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), ve znění účinném od 31. srpna 2011.
475.00 Kč
Insolvenční řízení
VYPRODÁNO

Insolvenční řízení

Knihy podle kategorií > právnická literatura > obchodní právo
Hásová Jiřina - Moravec Tomáš, 978-80-7400-459-9 , C.H.BECK, 12.02.2013
Úpadek dlužníka patří k průvodním jevům tržní ekonomiky. Právní úprava způsobů řešení úpadku v insolvenčním řízení patří k problematice, se kterou by se měl seznámit každý účastník trhu, ať již podnikatel nebo spotřebitel. Většina dostupných titulů na současném knižním trhu dotýkajících se...
490.00 Kč
485.00 Kč
akce
Komentář k zákonu o obchodních korporacích
VYPRODÁNO

Komentář k zákonu o obchodních korporacích

Knihy podle kategorií > právnická literatura > obchodní právo
Bělohlávek J. Alexander a kolektiv, 978-80-7380-451-0, Nakladatelství Aleš Čeněk
Zákon o obchodních korporacích představuje jeden z pilířů reformy občanského (civilního) práva v České republice, jejíž účinnost je stanovena na 1. leden 2014. Tato reforma se dotkne všech obchodních společ- ností, resp. všech právnických osob, které budou nejen nuceny přizpů- sobit...
2889.00 Kč
2860.00 Kč
akce
Koncesní zákon. Komentář 2. vydání
VYPRODÁNO

Koncesní zákon. Komentář 2. vydání

Knihy podle kategorií > právnická literatura > obchodní právo
Kruták Tomáš - Dvořák David - Vacek Libor, 978-80-7179-412-7, C.H.BECK
Právní úprava koncesí, stejně jako úzce související zákon o veřejných zakázkách, doznala od okamžiku přijetí zákona v roce 2006 řadu zásadních změn. Druhé vydání komentáře ke koncesnímu zákonu, který byl v mezidobí šestkrát novelizován, vychází nejenom z aktuálního legislativního vývoje...
690.00 Kč
683.00 Kč
akce
Seřadit podle: názvu autora ceny nejnovějšího
Počet položek: 88položek na stránku: 1 2 3 4 5 6 > >|
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
 Přihlásit se
 Zapomněli jste ?
Registrovat
Anketa
Při výběru knihkupectví se řídím:
Nabídkou a cenou
49624962
Lokalitou obchodu
33413341
Preferuji přehlednost a uspořádání
34833483
Odběr novinek

Zapsat email

RSS kanál

Doporučujeme
Partneři

Ikona mPeníze