chytrá instalace | Firmy | Inzerce zdarma | knihy se slevou až 70% | Kvalitní levné repasované počítače DELL | Redakční systém | Registr firem | Tvorba www stránek
položek:0 
Kč celkem:0,-  
vyprázdnit

Knihy podle kategorií > právnická literatura > pracovní právo

Pracovní právo je hybridní právní odvětví zahrnující prvky soukromého a veřejného práva. Upravuje právní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, vztahy kolektivní povahy související s výkonem závislé práce, některé právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů, pracovní podmínky zaměstnanců a ochranu jejich zdraví.[1][2][3] Hlavními prameny pracovního práva v České republice jsou zákoník práce, zákon o kolektivním vyjednávání a zákon o zaměstnanosti.
autorské právo | dějiny a teorie práva | Evropské a mezinárodní právo | finanční právo | judikatury | kapesní a praktické příručky | kriminalistika a policejní praxe | obchodní právo | občanské právo | odborné slovniky | pracovní právo | právní předpisy | právo pro praxi | právo sociálního zabezpečení | rodinné právo | Slovenské knihy | správní právo | státní správa, samospráva a neziskové organizace | texty zákonů | trestní právo | úplná znění předpisů ÚZ | ústavní právo | vzory smluv | zahraniční literatura | Římské právo

Počet položek: 73položek na stránku: 1 2 3 4 5 > >|
Seřadit podle: názvu autora ceny nejnovějšího
Aktuální pracovněprávní judikatura s podrobným komentářem
VYPRODÁNO

Aktuální pracovněprávní judikatura s podrobným komentářem

Knihy podle kategorií > právnická literatura > pracovní právo
Petr Hůrka, Ondřej Novák, Michal Vrajík, 978-80-7263-785-0, ANAG
Tato na českém trhu unikátní publikace představuje reprezentativní výběr nejnovějších judikátů v oblasti pracovního práva. Do výběru byly zařazeny pouze rozsudky vynesené v letech 2011 a 2012, takže představují zcela aktuální stanoviska vrcholných soudních instancí a odrážejí jejich...
469.00 Kč
460.00 Kč
akce
Dotazy a odpovědi z praxe zákoníku práce – 375 odpovědí
VYPRODÁNO

Dotazy a odpovědi z praxe zákoníku práce – 375 odpovědí

Knihy podle kategorií > právnická literatura > pracovní právo
Pavla Hloušková, Zdeněk Schmied, Ludmila Tomandlová, Ladislav Trylč, 978-80-7263-805-5, ANAG
Nový zákoník práce prošel od doby, kdy nabyl účinnosti, několika novelizacemi, přičemž poslední z nich, svým rozsahem i obsahem nejvýznamnější, nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2012. Jde o tzv. velkou novelu zákoníku práce, která vedle legislativně-technických zpřesnění přinesla celou řadu...
389.00 Kč
381.00 Kč
akce
Jak skončit pracovní poměr - z pohledu zaměstnavatele a zaměstnance
VYPRODÁNO

Jak skončit pracovní poměr - z pohledu zaměstnavatele a zaměstnance

Knihy podle kategorií > právnická literatura > pracovní právo
Neščáková Libuše, 9788024740386, GRADA, 16×24 cm
Skončení pracovního poměru je jedním z nejčastěji používaných procesů v rámci personálního řízení a pracovního práva. Ale i přesto, že je v praxi tak často aplikováno, stále v této oblasti vznikají mnohačetná pochybení, zbytečné spory a v důsledku toho i soudní žaloby na neplatnost...
239.00 Kč
227.00 Kč
akce
Násilí na pracovišti
VYPRODÁNO

Násilí na pracovišti

Knihy podle kategorií > právnická literatura > pracovní právo
Jakub Chromý, 978-80-7478-552-8, Wolters Kluwer
Publikace se zabývá stěžejními problémy násilí na pracovišti s důrazem na právní úpravu v České republice. Analyzuje násilí z hlediska definičních přístupů a poměru k příbuzným pojmům, jako je agrese, agresivita a hostilita. Objasňuje rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku a...
390.00 Kč
Nejčastější pochybení zaměstnavatelů při plnění povinností dle zákoníku práce
VYPRODÁNO

Nejčastější pochybení zaměstnavatelů při plnění povinností dle zákoníku práce

Knihy podle kategorií > právnická literatura > pracovní právo
Eva Janečková, 978-80-7478-518-4, Wolters Kluwer
Publikace se zabývá nejčastějšími pochybeními zaměstnavatelů při plnění povinností dle zákoníku práce, jak se objevují v praxi inspektorátů práce, včetně častých chybných procesních námitek. Měla by pomoci zaměstnavatelům, případě zaměstnancům v orientaci v nejčastěji porušovaných...
395.00 Kč
Nový občanský zákoník a pracovní právo s praktickým výkladem pro širokou veřejnost
VYPRODÁNO

Nový občanský zákoník a pracovní právo s praktickým výkladem pro širokou veřejnost

Knihy podle kategorií > právnická literatura > pracovní právo
Stránský Jaroslav, Samek Vít, Horecký Jan, 978-80-8684-652-1, Sondy
K 1. lednu 2014 došlo k nejzásadnější změně v rámci českého právního řádu za posledních několik let. V účinnost vstoupil nový občanský zákoník. Ten významně změnil podobu celého soukromého práva a ovlivnil i úpravu pracovněprávních vztahů. Publikace Nový občanský zákoník a pracovní právo...
138.00 Kč
135.00 Kč
akce
Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání:  Princip flexijistoty v českém pracovním právu
VYPRODÁNO

Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: Princip flexijistoty v českém pracovním právu

Knihy podle kategorií > právnická literatura > pracovní právo
Petr Hůrka, Auditorium
Aktuálním trendem legislativního vývoje pracovněprávních vztahů na evropské úrovni je snaha o skloubení zájmů zaměstnavatele, jenž prostřednictvím pracovní síly realizuje svojí činnost, se zájmy zaměstnance, jehož se právo snaží chránit a garantovat mu co nejlepší a nejstabilnější pracovní...
330.00 Kč
317.00 Kč
akce
Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci. Komentář 3. vydání
VYPRODÁNO

Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci. Komentář 3. vydání

Knihy podle kategorií > právnická literatura > pracovní právo
Vojtek Petr, 978-80-7400-427-8, C.H.BECK
Již třetí vydání komentáře k odpovědnosti za škodu způsobené při výkonu veřejné moci znovu shrnuje vývoj, k němuž v aplikaci tohoto zákona v praxi došlo. Pět let, jež uplynuly od předchozího vydání, přinesly nejen dvě další novely, ale v jejich průběhu došlo především k rozvinutí...
790.00 Kč
782.00 Kč
akce
Pracovní právo a mateřství
VYPRODÁNO

Pracovní právo a mateřství

Knihy podle kategorií > právnická literatura > pracovní právo
Janečková Eva, 978-80-7478-337-1 , Wolters Kluwer
Kniha je určena matkám, zaměstnavatelům, personalistům a všem osobám, které jsou nuceny řešit postavení matek v pracovněprávním vztahu. Pro zaměstnavatele se jedná o zaměstnankyně, které s sebou nesou řadu otázek, mají často nestandardní požadavky a jejichž zaměstnání může způsobit situace...
299.00 Kč
Pracovní právo v kontextu občanského práva
VYPRODÁNO

Pracovní právo v kontextu občanského práva

Knihy podle kategorií > právnická literatura > pracovní právo
Martin Štefko, 978-80-87284-24-7 , Auditorium, Analýza limitů podpůrné působnosti obecného občanského práva v pracovněprávních vztazích
Kniha představuje komplexní pojednání o vztahu pracovního a občanského, analyzuje nejdůležitější teoretické aspekty a zohledňuje také významné historické a komparativní souvislosti. Zejména se však zaměřuje na praktické problémy, např. vlivu smrti zaměstnavatele na pokračování...
410.00 Kč
394.00 Kč
akce
Pracovní právo v praxi. Základní pracovněprávní vztahy a rekodifikace
VYPRODÁNO

Pracovní právo v praxi. Základní pracovněprávní vztahy a rekodifikace

Knihy podle kategorií > právnická literatura > pracovní právo
Antonín Kottnauer, 978-80-7502-038-3, LEGES
Nový občanský zákoník, účinný od 1. ledna 2014, zasáhl i do pracovního práva, neboť opustil dosavadní oborové dělení práva. Vzájemná práva a povinnosti osob tvoří ve svém souhrnu soukromé právo. Proto sem patří i právní úprava pracovněprávních vztahů, kterou obsahuje především zákoník...
490.00 Kč
485.00 Kč
akce
Pracovní právo, 2. vydání
VYPRODÁNO

Pracovní právo, 2. vydání

Knihy podle kategorií > právnická literatura > pracovní právo
Hůrka Petr a kolektiv, 978-80-7380-540-1, Nakladatelství Aleš Čeněk
Učebnice je teoreticko-právním základem pro studium pracovního práva v jeho moderní podobě. Reaguje aktuálně na stav pracovního práva v České republice, zejména ve vazbě na občanský zákoník, včetně přípravy soukromoprávní kodifikace, na předpisy a pojetí pracovního práva v Evropské unii...
650.00 Kč
644.00 Kč
akce
Pracovní právo, 6. vydání
VYPRODÁNO

Pracovní právo, 6. vydání

Knihy podle kategorií > právnická literatura > pracovní právo
Bělina a kolektív, 978-80-7400-283-0, C.H.BECK
Šesté vydání vysokoškolské učebnice představuje teoretický úvod do pracovního práva České republiky a reaguje také na poslední legislativní vývoj, zejména na přijetí nových zákonů. Šesté vydání:  Je dílem erudovaných odborníků na poli pracovního práva  Obsahuje změny související...
790.00 Kč
782.00 Kč
akce
Pracovní právo-s aktualizací pro rok 2012
VYPRODÁNO

Pracovní právo-s aktualizací pro rok 2012

Knihy podle kategorií > právnická literatura > pracovní právo
Hůrka Petr a kol., 978-80-7380-316-2, Nakladatelství Aleš Čeněk
Publikace z roku 2011 je doplněna o aktualizaci pracovního práva pro rok 2012. Publikace je odborným základem pracovního práva v jeho moderní podobě. Popisuje současný stav pracovního práva v České republice, zejména ve vazbě na občanský zákoník, včetně přípravy soukromoprávní kodifikace...
570.00 Kč
564.00 Kč
akce
Pracovní úrazy v judikatuře
VYPRODÁNO

Pracovní úrazy v judikatuře

Knihy podle kategorií > právnická literatura > pracovní právo
Zdeněk Šenk, ANAG
Tato kniha představuje unikátní přehled judikátů řešících spory v oblasti pracovních úrazů. Systematicky uspořádané judikáty jsou doplněny odbornými komentáři autora, poskytujícího již řadu let odborné konzultace advokátním kancelářím. Jednotlivé rozsudky i autorův odborný komentář...
378.00 Kč
370.00 Kč
akce
Seřadit podle: názvu autora ceny nejnovějšího
Počet položek: 73položek na stránku: 1 2 3 4 5 > >|
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
 Přihlásit se
 Zapomněli jste ?
Registrovat
Anketa
Při výběru knihkupectví se řídím:
Nabídkou a cenou
49764976
Lokalitou obchodu
33413341
Preferuji přehlednost a uspořádání
34843484
Odběr novinek

Zapsat email

RSS kanál

Doporučujeme
Partneři

Ikona mPeníze