chytrá instalace | Firmy | Inzerce zdarma | knihy se slevou až 70% | Kvalitní levné repasované počítače DELL | Redakční systém | Registr firem | Tvorba www stránek
položek:0 
Kč celkem:0,-  
vyprázdnit

Knihy podle kategorií > právnická literatura > správní právo

Správní právo je odvětví veřejného práva. Jeho funkcí je regulovat společenské vztahy, které vznikají ve sféře a při výkonu veřejné správy, přičemž pod pojmem veřejná správa bychom měli rozumět správu věcí veřejných ve veřejném zájmu. Dále upravuje působnost výkonné moci ve státě, činnost státu a veřejnoprávních korporací. Správní právo je samostatné právní odvětví, mj. protože splňuje odvětvová normotvorná kritéria. Z hlediska právního pozitivizmu je správní právo souborem veřejnoprávních norem, které stanovuje organizaci (členění), činnost (předměty činnosti) veřejné správy, vytváření administrativněprávních vztahů (hiearchii, spc. subsidiaritu a event. součinnost).
autorské právo | dějiny a teorie práva | Evropské a mezinárodní právo | finanční právo | judikatury | kapesní a praktické příručky | kriminalistika a policejní praxe | obchodní právo | občanské právo | odborné slovniky | pracovní právo | právní předpisy | právo pro praxi | právo sociálního zabezpečení | rodinné právo | Slovenské knihy | správní právo | státní správa, samospráva a neziskové organizace | texty zákonů | trestní právo | úplná znění předpisů ÚZ | ústavní právo | vzory smluv | zahraniční literatura | Římské právo

Počet položek: 156položek na stránku: 1 2 3 4 5 6 7 > >|
Seřadit podle: názvu autora ceny nejnovějšího
Aktuální otázky rozhodčího řízení
VYPRODÁNO

Aktuální otázky rozhodčího řízení

Knihy podle kategorií > právnická literatura > správní právo
JUDr. Jan Kocina, Ph.D.; JUDr. Ing. Bohumil Poláček, PhD., MBA, LLM a kolektiv, 978-80-7380-349-0, Nakladatelství Aleš Čeněk
Rozhodčí řízení je vedle řízení před obecnými soudy další možností, jak řešit majetkové spory mezi fyzickými či právnickými osobami ve vztazích vnitrostátních nebo mezinárodních pomocí nezávislých rozhodců. Některé aspekty rozhodčího řízení v České republice jsou již dlouho předmětem...
249.00 Kč
247.00 Kč
akce
Aktuální otázky správního soudnictví (zejména v souvislosti s novelou soudního řádu správního provedenou zákonem č. 303/2011 Sb.)
VYPRODÁNO

Aktuální otázky správního soudnictví (zejména v souvislosti s novelou soudního řádu správního provedenou zákonem č. 303/2011 Sb.)

Knihy podle kategorií > právnická literatura > správní právo
Sládeček Vladimír, Melotíková Petra, 978-80-87576-47-2, LEGES, 2.04.2013
350.00 Kč
347.00 Kč
akce
Autorské právo v otázkách a odpovědích
VYPRODÁNO

Autorské právo v otázkách a odpovědích

Knihy podle kategorií > právnická literatura > správní právo
Bartoš Aleš, Šulc Petr, 978-80-7353-223-9, Pierot
Publikace pomocí otázek a odpovědí upozorňuje na mnohá úskalí autorskoprávních vztahů. Bude jistě užitečným pomocníkem pro všechny, kteří přicházejí s danou problematikou do kontaktu a chtějí se v ní lépe zorientovat. Je určena nejen spisovatelům, ilustrátorům, novinářům, redaktorům...
349.00 Kč
332.00 Kč
akce
Bytové spoluvlastnictví - Komentář k § 1158-1222 nového občanského zákoníku a k zákonu č. 67/2013 Sb.
VYPRODÁNO

Bytové spoluvlastnictví - Komentář k § 1158-1222 nového občanského zákoníku a k zákonu č. 67/2013 Sb.

Knihy podle kategorií > právnická literatura > správní právo
Zbyněk Pražák, 978-80-7502-025-3
Komentář obsahuje podrobný výklad nové právní úpravy bytového spoluvlastnictví podle nového občanského zákoníku. Autor, který se problematikou vlastnického bydlení dlouhodobě zabývá, své závěry odůvodňuje z hlediska svých praktických zkušeností i z hlediska základních, obecně platných...
380.00 Kč
Datové schránky
VYPRODÁNO

Datové schránky

Knihy podle kategorií > právnická literatura > správní právo
P. Budiš, I. Hřebíková, 978-80-7263-617-4, ANAG
Publikace Datové schránky je určena všem uživatelům systému datových schránek, tj. fyzickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám, právnickým osobám i orgánům veřejné moci.
359.00 Kč
352.00 Kč
akce
Dopravní přestupky v praxi po změnách od 1.7.06, 2.vydání
VYPRODÁNO

Dopravní přestupky v praxi po změnách od 1.7.06, 2.vydání

Knihy podle kategorií > právnická literatura > správní právo
Kučerová Helena, 9788072016136, skladem ZV
Od prvního vydání této publikace už uplynuly více než tři roky a za tu dobu došlo v našich zákonech upravujících projednávání dopravních přestupků k řadě zásadních změn. Dne 1. ledna 2006 nabyl účinnosti nový správní řád, od stejného data je účinný i zákon upravující opatření k ochraně...
169.00 Kč
Dovolanie v civilnom procese
VYPRODÁNO

Dovolanie v civilnom procese

Knihy podle kategorií > právnická literatura > správní právo
Katarína Gešková, C.H.BECK
Publikácia predstavuje ucelenú monografiu venovanú jednému z opravných prostriedkov – dovolaniu. Dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok má garantovať spravodlivosť súdneho rozhodovania, eliminovať subjektívne a objektívne príčiny nesprávnosti súdnych rozhodnutí, chrániť...
980.00 Kč
970.00 Kč
akce
E-government v České republice - Právní a technologické aspekty - 2. podstatně přepracované a rozšířené vydání
VYPRODÁNO

E-government v České republice - Právní a technologické aspekty - 2. podstatně přepracované a rozšířené vydání

Knihy podle kategorií > právnická literatura > správní právo
Pavel Mates, Vladimír Smejkal, 978-80-87576-36-6, LEGES
Nejobsáhlejší kniha o e-governmentu v České republice zpracovaná známými odborníky, působícími v Legislativní radě vlády, autory návrhů zákonů a žádanými přednášejícími, Pavlem Matesem a Vladimírem Smejkalem, se zabývá všemi existujícími právními a technologickými aspekty informačních...
600.00 Kč
594.00 Kč
akce
Česká republika a dvojí občanství
VYPRODÁNO

Česká republika a dvojí občanství

Knihy podle kategorií > právnická literatura > správní právo
František Emmert, 978-80-7400-383-7, C.H.BECK
Kniha podrobně rozebírá otázku přípustnosti souběžného výkonu cizího občanství vedle českého podle současné české právní úpravy a také podle předchozích právních úprav, které platily na území českých zemí od vzniku institutu státního občanství v roce 1811. Hlavním výstupem je okomentované...
340.00 Kč
337.00 Kč
akce
Ekonomické, právní a technické aspekty doménových jmen v globální perspektivě
VYPRODÁNO

Ekonomické, právní a technické aspekty doménových jmen v globální perspektivě

Knihy podle kategorií > právnická literatura > správní právo
MacGregor Pelikánová Radka, 978-80-7418-165-8, KEY Publishing, 28.01.2013
Monografie Ekonomické, právní a technické aspekty doménových jmen v globální perspektivě předkládá ucelený soubor interdisciplinárních informací o doménových jménech, získaných komplexní a komparatistickou rešerší z řady oborů a odvětví, jejich analýzu, kritické vyhodnocení a propojení, a...
400.00 Kč
392.00 Kč
akce
Elektronické zadávání veřejných zakázek
VYPRODÁNO

Elektronické zadávání veřejných zakázek

Knihy podle kategorií > právnická literatura > správní právo
Michaela Poremská, 978-80-7357-760-5, Wolters Kluwer, 2.05.2013
Kniha Elektronické zadávání veřejných zakázek představuje ojedinělou knihu na trhu – poskytuje zasvěcený a praktický výklad k elektronickým výkonům ve veřejném zadávání. Kniha obsahuje komentář těch ustanovení zákona, která se týkají dané oblasti, a rozbor stěžejních témat (např....
430.00 Kč
Evropské správní právo
VYPRODÁNO

Evropské správní právo

Knihy podle kategorií > právnická literatura > správní právo
Pomahač, Handrlica, 978-80-7400-437-7 , C.H.BECK
V návaznosti na nové vydání učebnice Správní právo – Obecná část publikace podrobněji zpracovává problematiku evropského správního práva. Tato publikace: Přibližuje působení správního práva, které překračuje hranice národních států, se zvláštním zřetelem k právu Evropské unie....
390.00 Kč
386.00 Kč
akce
Funkce a místo právní odpovědnosti v recentním právním řádu
VYPRODÁNO

Funkce a místo právní odpovědnosti v recentním právním řádu

Knihy podle kategorií > právnická literatura > správní právo
Gerloch Aleš, Beran Karel a kolektiv, 978-80-7502-058-1, LEGES
Právní odpovědnost je jedním z nejdůležitějších právních institutů, bez které by právo nebylo funkční. Kniha pojednává o teoretických a praktických otázkách této odpovědnosti, jak se projevuje ve všech právních odvětvích – v občanském, trestním a správním právu, dále v disciplinární...
360.00 Kč
356.00 Kč
akce
Katastr a nemovitosti, 2. vydání
VYPRODÁNO

Katastr a nemovitosti, 2. vydání

Knihy podle kategorií > právnická literatura > správní právo
Petr Baudyš, C.H.BECK
Již druhé, aktualizované vydání publikace poskytuje čtenáři obraz o celé šíři problémů vztahujících se k právním vztahům k nemovitostem a ke katastru nemovitostí. Seznámí čtenáře s historií právních vztahů k nemovitostem, se současnou právní úpravou i s možným budoucím vývojem v této...
590.00 Kč
584.00 Kč
akce
Katastr nemovitostí České republiky
VYPRODÁNO

Katastr nemovitostí České republiky

Knihy podle kategorií > právnická literatura > správní právo
Ing. Bohumil Kuba, Ing. Květa Olivová, skladem ZV
Příručka podrobně informuje o současném stavu katastru nemovitostí České republiky a přináší poznatky z bohaté praxe katastrálních úřadů v oblasti evidování právních vztahů k nemovitostem. Reaguje na nejnovější změny, které vyplynuly z novelizace právních předpisů katastru nemovitostí, tj....
421.00 Kč
Seřadit podle: názvu autora ceny nejnovějšího
Počet položek: 156položek na stránku: 1 2 3 4 5 6 7 > >|
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
 Přihlásit se
 Zapomněli jste ?
Registrovat
Anketa
Při výběru knihkupectví se řídím:
Nabídkou a cenou
49544954
Lokalitou obchodu
33413341
Preferuji přehlednost a uspořádání
34833483
Odběr novinek

Zapsat email

RSS kanál

Doporučujeme
Partneři

Ikona mPeníze