chytrá instalace | Firmy | Inzerce zdarma | knihy se slevou až 70% | Kvalitní levné repasované počítače DELL | Redakční systém | Registr firem | Tvorba www stránek
položek:0 
Kč celkem:0,-  
vyprázdnit

Knihy podle kategorií > právnická literatura > Římské právo

Římské právo je právní systém, který se vyvinul ve starověké římské obci a postupně se rozšířil po celé Římské říši. Vývoj římského práva je velmi dlouhý, protože jeho základy sahají do zvykového práva, které má počátek v protoitalických kulturách. Psaná podoba římského práva začíná rokem 449 př. n. l., kdy byl sepsán Zákon dvanácti desek, a bez přerušení právní kontinuity pokračuje až do doby císaře Justiniána I., který kolem roku 530 nařídil jeho shromáždění a sepsání. V této podobě Justiniánské kodifikace se principy římského práva staly základem právního systému Byzantské říše. Kolem roku 1100 vzniklo na jejím základě římské církevní právo (kanonické), jež se pak začalo studovat na univerzitách a stalo se vzorem pro panovnická práva evropských zemí.
autorské právo | dějiny a teorie práva | Evropské a mezinárodní právo | finanční právo | judikatury | kapesní a praktické příručky | kriminalistika a policejní praxe | obchodní právo | občanské právo | odborné slovniky | pracovní právo | právní předpisy | právo pro praxi | právo sociálního zabezpečení | rodinné právo | Slovenské knihy | správní právo | státní správa, samospráva a neziskové organizace | texty zákonů | trestní právo | úplná znění předpisů ÚZ | ústavní právo | vzory smluv | zahraniční literatura | Římské právo

Počet položek: 17položek na stránku: 1 2 > >|
Seřadit podle: názvu autora ceny nejnovějšího
Dicta et regulae iuris aneb Právnické mudrosloví latinské
VYPRODÁNO

Dicta et regulae iuris aneb Právnické mudrosloví latinské

Knihy podle kategorií > právnická literatura > Římské právo
978-80-7380-383-4, Prof. JUDr. Jaromír Kincl, DrSc. v úpravě prof. JUDr. Michala Skřejpka, DrSc., Nakladatelství Aleš Čeněk
Znalost latiny, jak připomněl již před více než dvaceti lety Jaromír Kincl, je stále menší a menší a nejinak je tomu i dnes. Týká se to nejen možnosti číst klasické texty v originále, ale ještě více schopnosti se jazykem starých Římanů vyjádřit. Latinská rčení přesto dodnes přitahují a...
360.00 Kč
356.00 Kč
akce
Digesta seu Pandectae. Justiniánská Digesta, Tomus I, Fragmenta Selecta
VYPRODÁNO

Digesta seu Pandectae. Justiniánská Digesta, Tomus I, Fragmenta Selecta

Knihy podle kategorií > právnická literatura > Římské právo
Blaho, Peter - Skřejpek, Michal - Vaňková, Jarmila - Žytek, Jakub, 9788024630632, Karolinum, vázaná
Digesta jsou nejrozsáhlejším právnickým dílem, které vzešlo z legislativní dílny císaře Justiniána. Jedná se o sbírku excerpt z odborné právnické literatury převážně klasického období, která spolu Institucemi (český překlad Karolinum 2010) a Justiniánovým kodexem tvořila monumentální svod...
540.00 Kč
529.00 Kč
akce
Latinsko-český slovníček římského práva, 2. vydání
VYPRODÁNO

Latinsko-český slovníček římského práva, 2. vydání

Knihy podle kategorií > právnická literatura > Římské právo
prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc., 978-80-7380-378-2, Nakladatelství Aleš Čeněk
Tato publikace nabízí přehlednou formou, v abecedním pořádku, přehled nejdůležitějších pojmů, termínů a obratů z římského práva. Základem je právní terminologie používaná v rámci všech oblastí římského soukromého práva (právo osob, věcná práva, závazky, dědické právo, právo procesní)....
180.00 Kč
178.00 Kč
akce
Praktikum z římského práva
VYPRODÁNO

Praktikum z římského práva

Knihy podle kategorií > právnická literatura > Římské právo
Kamila Bubelová, 978-80-87212-47-9, LEGES
Praktikum je neocenitelnou studijní pomůckou pro přípravu a práci na seminářích z římského práva. Obsahuje dvanáct kapitol, které se věnují jednotlivým institutům římského práva – civilnímu procesu, osobám, rodině, věcným právům, obligačnímu a dědickému právu a dalším. Každá...
220.00 Kč
218.00 Kč
akce
Právní, náboženské a politické aspekty starověké římské rodiny
VYPRODÁNO

Právní, náboženské a politické aspekty starověké římské rodiny

Knihy podle kategorií > právnická literatura > Římské právo
Frýdek Miroslav a kol., 978-80-7418-157-3, KEY Publishing
Publikace s názvem Právní, náboženské a politické aspekty starověké římské rodiny je dílem kolektivu autorů, vyučujících na Právnické a Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Výsledkem této autorské spolupráce právních romanistů, historiků starověku a klasických filologů je tato...
110.00 Kč
108.00 Kč
akce
Přehled římského práva soukromého ke státní souborné zkoušce, 2. vydání
VYPRODÁNO

Přehled římského práva soukromého ke státní souborné zkoušce, 2. vydání

Knihy podle kategorií > právnická literatura > Římské právo
Hrdina Ignác Antonín, Dostalík Petr, 978-80-7380-471-8, Nakladatelství Aleš Čeněk
Porozumění římskému právu je důležitým předpokladem pro studium současného práva soukromého, jehož tradice právě z práva římského vychází. Předkládaná publikace přehledně shrnuje informace získané na přednáškách a seminářích i z učebnic římského práva, které vhodně doplňuje. První kapitola...
180.00 Kč
178.00 Kč
akce
Případy z římského práva, 2. vydání
VYPRODÁNO

Případy z římského práva, 2. vydání

Knihy podle kategorií > právnická literatura > Římské právo
prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc., doc. JUDr. Petr Bělovský, Dr., JUDr. David Falada, 978-80-7380-336-0, Nakladatelství Aleš Čeněk, 148x205 mm, brožovaná, 25.04.2012
Římské právo, především římské soukromé právo, tvoří dodnes základ evropské kontinentální právní kultury. Proniknutí do její podstaty by proto mělo patřit do základní výbavy každého současného právníka. Právě k tomu slouží tato sbírka případů z římského práva. Jedná se o soubor testů...
180.00 Kč
178.00 Kč
akce
Rukověť k dějinám římského práva a jeho institucí, 3.vydání
VYPRODÁNO

Rukověť k dějinám římského práva a jeho institucí, 3.vydání

Knihy podle kategorií > právnická literatura > Římské právo
Balík Stanislav , Balík Stanislav ml, 978-80-7380-021-5, Nakladatelství Aleš Čeněk
Publikace podává nástin systému soukromého práva římského a zároveň přibližuje jeho nejdůležitější instituty upravující práva osob, věcí a závazků, včetně práva dědického. Nabízí také exkurz zaměřený na římský civilní proces. Kromě výkladu o institutech římského práva přináší i obecnější...
206.00 Kč
204.00 Kč
akce
Substitutio vulgaris a sloboda vôle v práve rímskom
VYPRODÁNO

Substitutio vulgaris a sloboda vôle v práve rímskom

Knihy podle kategorií > právnická literatura > Římské právo
JUDr. Veronika Kleňová, PhD., 978-80-7380-410-7, Nakladatelství Aleš Čeněk, 4.03.2013
Všeobecné náhradníctvo, spočívajúce v ustanovení náhradního dediča v testamente pre prípad, že prvý ustanovený sa dedičom poručiteľa nestane, v súčasnom občianskom zákonníku Slovenskej republiky zakotvené nie je. Ide pritom o tradičný inštitút, vyplývajúci zo samotnej podstaty práva...
220.00 Kč
218.00 Kč
akce
Sylabus římského práva soukromého
VYPRODÁNO

Sylabus římského práva soukromého

Knihy podle kategorií > právnická literatura > Římské právo
Hrdina Antonín, 80-86473-09-0, Nakladatelství Aleš Čeněk
Tato učební pomůcka je užitečná pro studenty právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni pro přípravu ke státní souborné zkoušce z římského práva soukromého. Je to doprovodná publikace k předepsané povinné literatuře, a tak je i koncipována: heslovitě, schématicky a s maximálním...
95.00 Kč
94.00 Kč
akce
Sylabus římského práva soukromého, 2. vydání
VYPRODÁNO

Sylabus římského práva soukromého, 2. vydání

Knihy podle kategorií > právnická literatura > Římské právo
Hrdina Antonín, 978-80-7380-262-2, Nakladatelství Aleš Čeněk
Publikace je názornou učební pomůckou, která dává studentům možnost lépe, než je to možné při výuce či v souvislých literárních výkladech běžných učebnic a učebních příruček, poznat a pochopit vzájemné vazby a souvislosti právních institucí atd. Systematicky uspořádané grafické znázornění...
124.00 Kč
123.00 Kč
akce
VYPRODÁNO

Texty ke studiu římského práva

Knihy podle kategorií > právnická literatura > Římské právo
, LexisNexis CZ
390.00 Kč
Učebnice soukromého práva římského 1. a 2. díl
VYPRODÁNO

Učebnice soukromého práva římského 1. a 2. díl

Knihy podle kategorií > právnická literatura > Římské právo
Otakar Sommer, 978-80-7357-616-5, Wolters Kluwer
Římské právo je základem a východiskem práva současného. Otakar Sommer se ve své učebnici zaměřil na římské právo prvých tří století našeho letopočtu. Při popisu činnosti římských právníků, která je základem klasického římského práva, používá pojmy a kategorie současné vědy občanského...
1596.00 Kč
1564.00 Kč
akce
Římské právo
VYPRODÁNO

Římské právo

Knihy podle kategorií > právnická literatura > Římské právo
Kincl a kol. 1128, 80-7179-031-1, C.H.BECK
450.00 Kč
446.00 Kč
akce
Římské právo v datech
VYPRODÁNO

Římské právo v datech

Knihy podle kategorií > právnická literatura > Římské právo
M. Skřejpek 312, 80-7179-123-7, C.H.BECK
190.00 Kč
188.00 Kč
akce
Seřadit podle: názvu autora ceny nejnovějšího
Počet položek: 17položek na stránku: 1 2 > >|
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
 Přihlásit se
 Zapomněli jste ?
Registrovat
Anketa
Při výběru knihkupectví se řídím:
Nabídkou a cenou
49764976
Lokalitou obchodu
33413341
Preferuji přehlednost a uspořádání
34843484
Odběr novinek

Zapsat email

RSS kanál

Doporučujeme
Partneři

Ikona mPeníze