chytrá instalace | Firmy | Inzerce zdarma | knihy se slevou až 70% | Kvalitní levné repasované počítače DELL | Redakční systém | Registr firem | Tvorba www stránek
položek:0 
Kč celkem:0,-  
vyprázdnit

Knihy podle kategorií > právnická literatura > rodinné právo

Rodinné právo lze vymezit jako soubor právních norem upravujících osobní a majetkové vztahy mezi členy rodiny. Pojem rodina je v právních předpisech jen zřídkakdy definován, v českých tomu tak není nikde. Základním pramenem českého rodinného práva je zákon o rodině, ovšem v přijaté rekodifikaci soukromého práva jsou normy rodinného práva obsaženy přímo v novém občanském zákoníku.
autorské právo | dějiny a teorie práva | Evropské a mezinárodní právo | finanční právo | judikatury | kapesní a praktické příručky | kriminalistika a policejní praxe | obchodní právo | občanské právo | odborné slovniky | pracovní právo | právní předpisy | právo pro praxi | právo sociálního zabezpečení | rodinné právo | Slovenské knihy | správní právo | státní správa, samospráva a neziskové organizace | texty zákonů | trestní právo | úplná znění předpisů ÚZ | ústavní právo | vzory smluv | zahraniční literatura | Římské právo

TIP

Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. Komentář, 4. vydání
Čtvrté vydání komentáře zachycuje právní stav k 1.9. 2008. Komentář reaguje na většinu aktuálních problémů současné praxe, je doplněn o nejnovější literaturu i judikaturu, včetně judikatury Ústavního soudu. Součástí výkladu jsou i mezinárodní úmluvy ...
1139.00 Kč
Počet položek: 12položek na stránku: 1
Seřadit podle: názvu autora ceny nejnovějšího
Manželství
VYPRODÁNO

Manželství

Knihy podle kategorií > právnická literatura > rodinné právo
Renáta Šínová, Ondřej Šmíd a kolektiv, 978-80-7502-046-8, LEGES
Monografie se podrobně věnuje institutu manželství z hlediska právního. Vychází z nové úpravy hmotněprávní, zakotvené v novém občanském zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.) a zároveň z nové úpravy procesní, představované především zákonem o zvláštních řízeních soudních (zák. č. 292/2013 Sb.)....
450.00 Kč
446.00 Kč
akce
Právní ochrana dětí v období prvních kodifikací
VYPRODÁNO

Právní ochrana dětí v období prvních kodifikací

Knihy podle kategorií > právnická literatura > rodinné právo
Slavíčková Pavla, 978-80-7422-220-7 , Nakladatelství Lidové noviny
Právní ochrana dětí je v současné době stále aktuální a diskutované téma, její kořeny však sahají hluboko do minulosti. Kniha svým záběrem pokrývá časový úsek od konce středověku do počátku 19. století s přesahy zejména do staršího období a snaží se komparativní metodou na základě tehdy...
349.00 Kč
332.00 Kč
akce
Rodina a výživné
VYPRODÁNO

Rodina a výživné

Knihy podle kategorií > právnická literatura > rodinné právo
Daniela Kovářová, 978-80-87212-84-4, LEGES, Vyživovací povinnost rodičů, dětí a dalších příbuzných
Tato ojedinělá příručka přehledně a srozumitelně seznamuje s vyživovací povinností v rodině: mezi rodiči, dětmi, manžely a dalšími příbuznými. Obsahuje přehled všech druhů vyživovací povinnosti, výklad doporučujících „tabulek“ pro výpočet výživného i odpovědi na nejčastější...
270.00 Kč
267.00 Kč
akce
Rodinná mediace v České republice
VYPRODÁNO

Rodinná mediace v České republice

Knihy podle kategorií > právnická literatura > rodinné právo
Holá Lenka, Westphalová Lenka, Kováčová Anna, Spáčil Ondřej, 978-80-7502-015-4, LEGES
Konflikty v rodině, které nejsou adekvátně řešeny, mohou vést ke krizi, selhávání funkcí rodiny a v konečném důsledku k jejímu rozpadu. Proto stále hledáme vhodné způsoby pomoci rodinám. Jedním z nich je rodinná mediace.
350.00 Kč
347.00 Kč
akce
Rodinné právo
VYPRODÁNO

Rodinné právo

Knihy podle kategorií > právnická literatura > rodinné právo
Hrušáková Milana - Králíčková Zdeňka - Westphalová Lenka a kol., 978-80-7400-552-7 , C.H.BECK
Rekodifikací soukromého práva, v jehož rámci bylo rodinné právo opět začleněno do občanského práva, je mnohé v této právní oblasti nahlíženo nově. Učebnice rodinného práva, kterou takto představujeme, byla napsána renomovanými autory, kteří se danou problematikou dlouhodobě zabývají. Kniha...
790.00 Kč
782.00 Kč
akce
Rukověť rodinného práva
VYPRODÁNO

Rukověť rodinného práva

Knihy podle kategorií > právnická literatura > rodinné právo
Vladimír Plecitý, 978-80-7380-529-6, Nakladatelství Aleš Čeněk
Rukověť rodinného práva přináší stručný přehled po právní úpravě rodinného práva, která se stala integrální součástí nového občanského zákoníku. Nová občanskoprávní úprava tak přinesla i některé změny v rodinném právu, na které je třeba upozornit alespoň stručným výkladem. Proto je svým...
160.00 Kč
158.00 Kč
akce
Základy rodinného práva
VYPRODÁNO

Základy rodinného práva

Knihy podle kategorií > právnická literatura > rodinné právo
Alexander Šíma, 978-80-7380-139-7, Nakladatelství Aleš Čeněk
Publikace srozumitelnou formou seznamuje se základními pojmy a instituty rodinného práva v České republice. Ačkoli se jedná pouze o nejdůležitější poznatky z tohoto oboru práva, je čtenáři podán jejich ucelený výklad. Soustředěna je zde problematika manželství, jeho vznik, zánik a vztahy...
166.00 Kč
164.00 Kč
akce
Zákon o rodině, s komentářem, judikaturou a předpisy souvisícími
VYPRODÁNO

Zákon o rodině, s komentářem, judikaturou a předpisy souvisícími

Knihy podle kategorií > právnická literatura > rodinné právo
Milan Holub, Hana Nová, Lubomír Ptáček, Jana Sladká Hyklová, 978-80-87212-96-7, LEGES
Publikace představuje zevrubný, praxí prověřený komentář k jednotlivým ustanovením zákona o rodině, doplněný použitelnou judikaturou a výběrem z dostupné literatury. Deváté vydání oblíbeného komentáře přináší aktualizované úplné znění zákona o rodině, které reaguje na legislativní změny...
690.00 Kč
683.00 Kč
akce
Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. Komentář, 4. vydání
VYPRODÁNO

Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. Komentář, 4. vydání

Knihy podle kategorií > právnická literatura > rodinné právo
M. Hrušáková, 978-80-7400-061-4, C.H.BECK, A5, vázaný
Čtvrté vydání komentáře zachycuje právní stav k 1.9. 2008. Komentář reaguje na většinu aktuálních problémů současné praxe, je doplněn o nejnovější literaturu i judikaturu, včetně judikatury Ústavního soudu. Součástí výkladu jsou i mezinárodní úmluvy týkající se oblasti rodinného práva a...
1150.00 Kč
1139.00 Kč
akce
Zákon o sociálně-právní ochraně dětí s komentářem
VYPRODÁNO

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí s komentářem

Knihy podle kategorií > právnická literatura > rodinné právo
Věra Novotná, Eva Burdová, Jana Riedlová Jurková, 978-80-7263-914-4, ANAG
Publikace Zákon o sociálně-právní ochraně dětí s komentářem obsahuje komentovaný text zákona č. 359/1999 Sb., ve znění účinném k 31. říjnu 2014, a společně s řadou tematicky souvisejících mezinárodních smluv a zákonů tvoří ucelený komplex právních předpisů v oblasti sociálně-právní ochrany...
649.00 Kč
636.00 Kč
akce
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář, 3. vydání
VYPRODÁNO

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář, 3. vydání

Knihy podle kategorií > právnická literatura > rodinné právo
Pavel Šámal, Helena Válková, Alexander Sotolář, Milena Hrušáková, a kolektiv, 978-80-7400-350-9, C.H.BECK
Autoři komentáře přistoupili k přípravě již třetího vydání, neboť v mezidobí došlo nejen k několika novelizacím samotného zákona o soudnictví ve věcech mládeže, ale byl přijat i nový trestní zákoník a novelizován trestní řád. Komentář k jednotlivým ustanovením bylo proto třeba podstatně...
1790.00 Kč
1772.00 Kč
akce
Řízení ve věcech rodinněprávních v České republice, Slovenské republice a Německu a jejich aktuální problémy
VYPRODÁNO

Řízení ve věcech rodinněprávních v České republice, Slovenské republice a Německu a jejich aktuální problémy

Knihy podle kategorií > právnická literatura > rodinné právo
Renáta Šínová a kolektiv, 978-80-87212-50-9, LEGES
Monografie představuje první publikaci věnovanou pouze tématu řízení ve věcech rodinného práva. Je výstupem grantového projektu řešeného na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, jehož hlavním cílem je podrobně rozebrat právní úpravu všech řízení ve věcech rodinněprávních v ČR....
400.00 Kč
396.00 Kč
akce
Seřadit podle: názvu autora ceny nejnovějšího
Počet položek: 12položek na stránku: 1
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
 Přihlásit se
 Zapomněli jste ?
Registrovat
Anketa
Při výběru knihkupectví se řídím:
Nabídkou a cenou
49764976
Lokalitou obchodu
33413341
Preferuji přehlednost a uspořádání
34843484
Odběr novinek

Zapsat email

RSS kanál

Doporučujeme
Partneři

Ikona mPeníze