chytrá instalace | Firmy | Inzerce zdarma | knihy se slevou až 70% | Kvalitní levné repasované počítače DELL | Redakční systém | Registr firem | Tvorba www stránek
položek:0 
Kč celkem:0,-  
vyprázdnit

Knihy podle kategorií > právnická literatura > státní správa, samospráva a neziskové organizace

Státní správa je činnost státu prováděná buď přímo státními orgány nebo jinými orgány, na které stát výkon státní správy v určitém rozsahu přenesl. Státní správu vykonávají tyto orgány: ústřední orgány státní správy, územní orgány státní správy, ostatní státní orgány, jiné k tomu oprávněné subjekty. Ústředními orgány státní správy jsou především jednotlivá ministerstva, která mají celostátní působnost. Územní orgány státní správy se liší především tím, že mají pouze místní působnost. Do skupiny ostatních státních orgánů patří např. státní fondy. Mezi jiné subjekty, oprávněné vykonávat v určitém rozsahu státní správu, patří veřejná stráž. Rozlišujeme státní správu specializovanou a všeobecnou. Příkladem specializovaného výkonu státní správy je např. finanční úřad. Všeobecnou (politickou) státní správu v přenesené působnosti vykonávají např. územní samosprávné celky prostřednictvím svých úřadů. Ve státní správě platí hierarchické uspořádání, tj. vztahy nadřízenosti a podřízenosti.
autorské právo | dějiny a teorie práva | Evropské a mezinárodní právo | finanční právo | judikatury | kapesní a praktické příručky | kriminalistika a policejní praxe | obchodní právo | občanské právo | odborné slovniky | pracovní právo | právní předpisy | právo pro praxi | právo sociálního zabezpečení | rodinné právo | Slovenské knihy | správní právo | státní správa, samospráva a neziskové organizace | texty zákonů | trestní právo | úplná znění předpisů ÚZ | ústavní právo | vzory smluv | zahraniční literatura | Římské právo

TIP

Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru
Jde o rozšířené a aktualizované vydání textu z roku 2002. Jde tedy o text, který je aktuální a s ohledem na realizované změny v celém národním hospodářství, je odpovídajícím způsobem i rozšířen o ty aspekty, které v roce 2002 nebyly ještě v České rep...
311.00 Kč
Počet položek: 46položek na stránku: 1 2 3 4 > >|
Seřadit podle: názvu autora ceny nejnovějšího
Dosahování úspor a omezování plýtvání ve veřejném sektoru
VYPRODÁNO

Dosahování úspor a omezování plýtvání ve veřejném sektoru

Knihy podle kategorií > právnická literatura > státní správa, samospráva a neziskové organizace
František Ochrana, Milan Půček, 978-80-7357-909-8, Wolters Kluwer
Problém dosahování úspor ve veřejném sektoru patří k velmi aktuálním otázkám teorie a praxe veřejné ekonomie, veřejných financí a veřejné správy. Kniha Františka Ochrany a Milana Půčka je první odbornou publikací, která se samostatně zabývá touto problematikou. V knize najdou inspiraci...
300.00 Kč
Efektivní zavádění a řízení změn ve veřejné správě - Smart Administration
VYPRODÁNO

Efektivní zavádění a řízení změn ve veřejné správě - Smart Administration

Knihy podle kategorií > právnická literatura > státní správa, samospráva a neziskové organizace
František Ochrana, Milan Půček, 978-80-7357-667-7, Wolters Kluwer
V každodenní činnosti stojí jednotliví aktéři veřejné správy před problémem provádění změn. Změna je základním předpokladem a formou k dosažení stanovených cílů. K účinnému dosažení změny je potřebné splnit řadu předpokladů a podmínek. Ke klíčovým patří především znalosti o tom, jak danou...
321.00 Kč
Ekonomika a management neziskových organizací
VYPRODÁNO

Ekonomika a management neziskových organizací

Knihy podle kategorií > právnická literatura > státní správa, samospráva a neziskové organizace
Bertl Ivan, 9788074145193, Univerzita J. E. Purkyně
143.00 Kč
Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru
VYPRODÁNO

Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru

Knihy podle kategorií > právnická literatura > státní správa, samospráva a neziskové organizace
Jaroslav Rektořík a kolektiv, 978-80-86929-29-3, skladem ZV, brožovaná
Jde o rozšířené a aktualizované vydání textu z roku 2002. Jde tedy o text, který je aktuální a s ohledem na realizované změny v celém národním hospodářství, je odpovídajícím způsobem i rozšířen o ty aspekty, které v roce 2002 nebyly ještě v České republice aplikovány, dostatečně zaváděny...
311.00 Kč
Euroregion Šumava
VYPRODÁNO

Euroregion Šumava

Knihy podle kategorií > právnická literatura > státní správa, samospráva a neziskové organizace
doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D., doc. PaedDr. Alena Matušková, CSc., Mgr. Magdalena Rousová M.A., Ph.D., RNDr. Jiří Preis, Ph.D., Ing. Lukáš Kaňka, 978-80-7380-404-6, Nakladatelství Aleš Čeněk, 17.01.2013
Monografie Euroregion Šumava je výstupem z projektu Grantové agentury Akademie věd ČR, který nese název: „České pohraničí po Schengenu: území svébytné, oscilační a/nebo tranzitní?”. Teoretický úvod publikace je věnován přeshraniční spolupráci, přeshraničnímu rozvoji a různým...
220.00 Kč
218.00 Kč
akce
Finance územní samosprávy - teorie a praxe v ČR
VYPRODÁNO

Finance územní samosprávy - teorie a praxe v ČR

Knihy podle kategorií > právnická literatura > státní správa, samospráva a neziskové organizace
Jitka Peková , 978-80-7357-614-1, Wolters Kluwer
Kniha přibližuje problamatiku územních financí jako subdisciplíny veřejných financí, věnuje se analýze postavení územní samosprávy, jejím funkcím a financování jejích činností. Autorka mj. uvádí přehled teoretických přístupů k postavení územní samosprávy z pohledu právního a ekonomického...
599.00 Kč
Financování měst, obcí a regionů – teorie a praxe 2. aktualizované a rozšířené vydání
VYPRODÁNO

Financování měst, obcí a regionů – teorie a praxe 2. aktualizované a rozšířené vydání

Knihy podle kategorií > právnická literatura > státní správa, samospráva a neziskové organizace
Romana Provazníková, 978-80-247-2789-9 , GRADA, 6.05.2009
Druhé, rozšířené a aktualizované vydání knihy reaguje na společenské, ekonomické, politické a legislativní změny ve financování územních samospráv. První část je věnována struktuře veřejné správy a rozpočtu jako základnímu plánu každé samosprávy. Druhá část, nejvýrazněji přepracovaná...
389.00 Kč
370.00 Kč
akce
Inventarizace ve veřejné správě (2. aktualizované vydání)
VYPRODÁNO

Inventarizace ve veřejné správě (2. aktualizované vydání)

Knihy podle kategorií > právnická literatura > státní správa, samospráva a neziskové organizace
Hana Juráňová, Karolína Juhászová, 978-80-905065-4-1
2. aktualizované vydání Jaké jsou změny legislativy pro inventarizace r. 2012 Jaké byly nejčastější chyby inventarizace za r. 2011 Jaké jsou nové cíle inventarizace majetku a závazků ve veřejné správě
190.00 Kč
Jak úspěšně řídit obec a region - Cíle, nástroje, trendy, zahraniční zkušenosti
VYPRODÁNO

Jak úspěšně řídit obec a region - Cíle, nástroje, trendy, zahraniční zkušenosti

Knihy podle kategorií > právnická literatura > státní správa, samospráva a neziskové organizace
Pavlík Marek a kolektiv, 9788024752563, GRADA, 17×24 cm
Na trhu ojedinělá publikace prakticky ukazuje, jak efektivně přistupovat k řízení obcí a regionů s cílem zajistit kvalitnější a efektivnější veřejnou správu, vyšší zaměstnanost a konkurenceschopnost. Autoři vycházejí z českých i zahraničních zkušeností a představují tzv. „best practice“.
249.00 Kč
237.00 Kč
akce
Jedinečnost obce v regionu
VYPRODÁNO

Jedinečnost obce v regionu

Knihy podle kategorií > právnická literatura > státní správa, samospráva a neziskové organizace
Ivan Jáč a kolektiv, 978-80-7431-038-6, Professional Publishing
Kniha se zabývá možnostmi a realitou regionálního rozvoje v České republice. Přináší mj. zcela novou metodiku hodnocení hospodářského stavu a vývoje obcí, bude tak významným pomocníkem pro všechny, kteří se zabývají regionálním rozvojem na krajské, regionální i místní úrovni. Důraz je...
268.00 Kč
255.00 Kč
akce
Katalog prací – uplatňování podle povolání a platových tříd ve veřejných službách a správě 2015
VYPRODÁNO

Katalog prací – uplatňování podle povolání a platových tříd ve veřejných službách a správě 2015

Knihy podle kategorií > právnická literatura > státní správa, samospráva a neziskové organizace
, 978-80-7263-960-1, ANAG
Nové vydání katalogu prací ve veřejných službách a správě vychází z potřeby jednak shrnout v komentářích zkušenosti, které se nashromáždily od doby jeho vydání, jednak aktualizovat právní předpisy, které upravují zařazování prací a zaměstnanců do platových tříd a hlavně připojit katalog...
499.00 Kč
489.00 Kč
akce
Kontrola ve veřejné správě
VYPRODÁNO

Kontrola ve veřejné správě

Knihy podle kategorií > právnická literatura > státní správa, samospráva a neziskové organizace
Juraj Nemec, František Ochrana, Jan Pavel, Vladimír Šagát, 978-80-7357-558-8, Wolters Kluwer
Publikace se zabývá klíčovými problémy kontroly ve veřejné správě. Pojímá kontrolu ve veřejné správě jako součást řízení ve veřejné správě. Publikace svými závěry podává řadu námětů pro reformu státní správy a samosprávy v oblasti kontrolní činnosti. Rozpracovává nové teoretické a...
220.00 Kč
Majetek krajů, měst, obcí, DSO a příspěvkových organizací
VYPRODÁNO

Majetek krajů, měst, obcí, DSO a příspěvkových organizací

Knihy podle kategorií > právnická literatura > státní správa, samospráva a neziskové organizace
Ing. Ivana Schneiderová, ACHA
Jedná se o aktualizaci úspěšné publikace Metodika Majetek v obcích. V publikaci jsou 3 nové kapitoly ( DSO, PO, Odpisy, rezervy a opravné položky), je hodně aktualizován nehmotný majetek a kulturní předměty. Stavby jsou doplněny o aktuální problematiku a rozšířen je výklad k opravám a TZ...
350.00 Kč
Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi, 2. vydání
VYPRODÁNO

Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi, 2. vydání

Knihy podle kategorií > právnická literatura > státní správa, samospráva a neziskové organizace
Hanlan Petr, Janeček Jan a kolektiv, 978-80-7502-057-4, LEGES
Kniha uceleně zpracovává majetkoprávní problematiku českých územních samospráv, tj. obcí a krajů. Autorský kolektiv složený z vysokoškolských učitelů a současně z řad odborníků působících v samosprávných celcích přibližuje a vysvětluje platnou právní úpravu, jakož i příslušnou judikaturu...
560.00 Kč
554.00 Kč
akce
Místní poplatky, 2. vydání - Praktická příručka pro obce
VYPRODÁNO

Místní poplatky, 2. vydání - Praktická příručka pro obce

Knihy podle kategorií > právnická literatura > státní správa, samospráva a neziskové organizace
Pelc Vladimír, 978-80-7400-454-4 , C.H.BECK
Kniha je úplným průvodcem po tématu místních poplatků. Cílem autora bylo vytvořit praktickou příručku, z níž se zájemci dozvědí všechny potřebné informace. Co v knize najdete? Jednotlivé místní poplatky, možnosti a způsoby jejich ukládání obcemi a plnění poplatkových povinností právnickými...
490.00 Kč
485.00 Kč
akce
Seřadit podle: názvu autora ceny nejnovějšího
Počet položek: 46položek na stránku: 1 2 3 4 > >|
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
 Přihlásit se
 Zapomněli jste ?
Registrovat
Anketa
Při výběru knihkupectví se řídím:
Nabídkou a cenou
49634963
Lokalitou obchodu
33413341
Preferuji přehlednost a uspořádání
34833483
Odběr novinek

Zapsat email

RSS kanál

Doporučujeme
Partneři

Ikona mPeníze