chytrá instalace | Firmy | Inzerce zdarma | knihy se slevou až 70% | Kvalitní levné repasované počítače DELL | Redakční systém | Registr firem | Tvorba www stránek
položek:0 
Kč celkem:0,-  
vyprázdnit

Knihy podle kategorií > učebnice, monografie pro VŠ > Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk > Politologie

Ekonomie | Filosofie | Politologie | Právo | Psychologie | Slovenské učebnice | Sociologie

Počet položek: 21položek na stránku: 1 2 > >|
Seřadit podle: názvu autora ceny nejnovějšího
 Hospodářská politika
VYPRODÁNO

Hospodářská politika

Knihy podle kategorií > učebnice, monografie pro VŠ > Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk > Politologie
Kubíček Jan | Kolektiv autorů, 80-86898-99-7, Nakladatelství Aleš Čeněk, Formát:: A5
Publikace se zaměřuje na vybraná hospodářskopolitická opatření v široké škále oblastí. Autoři ukazují, že společenskou realitu do značné míry utvářejí rozmanité zájmové skupiny, které na sebe navzájem působí – některé se spolčují, protože mají zájmy podobné, a jiné se naopak snaží...
345.00 Kč
342.00 Kč
akce
Aktuální výzvy evropského integračního procesu
VYPRODÁNO

Aktuální výzvy evropského integračního procesu

Knihy podle kategorií > učebnice, monografie pro VŠ > Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk > Politologie
Cabada Ladislav a kol., 978-80-7380-289-9, Nakladatelství Aleš Čeněk
Cílem publikace je přispět ke kritické politologické debatě o evropském integračním procesu. Autoři se soustředí na některé dlouhodobě velmi významné aspekty integrace, a to zejména v souvislosti s jejím výrazným urychlením a prohloubením od poloviny 80. let 20. století do současnosti....
332.00 Kč
329.00 Kč
akce
Dějiny mezinárodních vztahů - 2.vydání
VYPRODÁNO

Dějiny mezinárodních vztahů - 2.vydání

Knihy podle kategorií > učebnice, monografie pro VŠ > Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk > Politologie
Zdeněk Veselý, 978-80-7380-278-3, Nakladatelství Aleš Čeněk
Předkládaná publikace podává souhrnný a podrobný, ale přitom velmi přehledný výklad stěžejních fakt, reálií a souvislostí dějin mezinárodních vztahů od počátků lidské civilizace až do počátku 21. století. Výklad se soustřeďuje především na mezinárodně politickou a diplomatickou dimenzi...
570.00 Kč
564.00 Kč
akce
Diplomacie (teorie - praxe - dějiny)
VYPRODÁNO

Diplomacie (teorie - praxe - dějiny)

Knihy podle kategorií > učebnice, monografie pro VŠ > Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk > Politologie
Veselý Zdeněk, 978-80-7380-332-2, Nakladatelství Aleš Čeněk
Publikace představuje v českém prostředí první komplexní odborně koncipovanou práci zabývající se diplomacií a využívající zejména v oblasti teorie relevantní poznatky a přínosy obsažené v nejnovějších v pracích zahraničních autorů. Práce je strukturována celkem do dvanácti kapitol...
517.00 Kč
512.00 Kč
akce
Český stranický systém ve 20.století
VYPRODÁNO

Český stranický systém ve 20.století

Knihy podle kategorií > učebnice, monografie pro VŠ > Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk > Politologie
Cabada Ladislav, 80-86898-50-4, Nakladatelství Aleš Čeněk
Publikace pojednává o vývoji politického stranictví v českých zemích v průběhu 20. století. Zabývá se jednotlivými etapami vytváření stranicko-politické soustavy, hlavními politickými aktéry a vztahy mezi nimi. První část publikace popisuje vývoj politického stranictví od konce 19. století...
237.00 Kč
235.00 Kč
akce
Etika a mezinárodní politika
VYPRODÁNO

Etika a mezinárodní politika

Knihy podle kategorií > učebnice, monografie pro VŠ > Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk > Politologie
Waisová Šárka, Cabada Ladislav, 978-80-7380-260-8, Nakladatelství Aleš Čeněk
Již celá desetiletí probíhá diskuse o významu etiky pro mezinárodní politiku a její relevanci pro teoretické zkoumání mezinárodních vztahů. Tato diskuse je vedena mezi těmi, kteří říkají, že mezi etikou a zahraniční politikou neexistuje naprosto žádná spojitost, a těmi, kteří se domnívají...
290.00 Kč
287.00 Kč
akce
Globální vládnutí: vybrané problémy
VYPRODÁNO

Globální vládnutí: vybrané problémy

Knihy podle kategorií > učebnice, monografie pro VŠ > Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk > Politologie
PhDr. Linda Piknerová, PhDr., Vladimír Naxera a kolektiv, 978-80-7380-356-8, Nakladatelství Aleš Čeněk, 148x205 mm, 23.04.2012
Cílem publikace je přiblížit problematiku globálního vládnutí a jeho dílčích aspektů, na nichž lze demostrovat ne/úspěchy globálního vládnutí v konkrétních oblastech. Vedle proměny charakteru a počtu aktérů ovlivňujících podobu globálního vládnutí je pozornost věnována otázkám přijímání...
350.00 Kč
347.00 Kč
akce
Konflikt a politika velmocí na Blízkém východě. Libanon - bitevní pole velmocí
VYPRODÁNO

Konflikt a politika velmocí na Blízkém východě. Libanon - bitevní pole velmocí

Knihy podle kategorií > učebnice, monografie pro VŠ > Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk > Politologie
abacká Yvona, 978-80-7380-298-1, Nakladatelství Aleš Čeněk
Oblast Blízkého a Středního východu a problematika arabských/islámských zemí se v posledních letech staly aktuálním tématem. Kniha poskytuje pohled na blízkovýchodní problematiku z různých úhlů, snaží se zmapovat příčiny jednání jednotlivých regionálních aktérů Blízkého a Středního východu...
440.00 Kč
436.00 Kč
akce
Kontrola dělby pravomocí v EU se zřetelem ke kompetenčním excesům
VYPRODÁNO

Kontrola dělby pravomocí v EU se zřetelem ke kompetenčním excesům

Knihy podle kategorií > učebnice, monografie pro VŠ > Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk > Politologie
Belling Vojtěch, Malíř Jan, Pítrová Lenka, 978-80-87439-01-, Nakladatelství Aleš Čeněk, 9.09.2010
Dělba pravomocí mezi mezinárodními organizacemi a státy představuje vždy naléhavou otázku. V případě EU je její naléhavost tím větší, že je pojímána jako organizace integrační povahy. Zásadní je přitom nejen vlastní způsob rozdělení pravomocí, nýbrž i to, zda a jak je nastavená dělba...
228.00 Kč
226.00 Kč
akce
Mentální mapy, teritorialita a identita v evropském prostředí
VYPRODÁNO

Mentální mapy, teritorialita a identita v evropském prostředí

Knihy podle kategorií > učebnice, monografie pro VŠ > Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk > Politologie
doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D., PhDr. Mgr. Petr Jurek a kol., 978-80-7380-300-1, Nakladatelství Aleš Čeněk, 148x205 mm, brožovaná, 208 stran, 26.04.2012
Teritorialita a identita představují v soudobé Evropě velmi významný a současně velmi dynamický identifikační prvek jednotlivců i kolektivních společenství. Hlavním záměrem publikace je představit vnímání Evropy a/či jejích (sou)částí v různých myšlenkových prostředích, tj. analyzovat...
240.00 Kč
238.00 Kč
akce
Mezinárodní organizace
VYPRODÁNO

Mezinárodní organizace

Knihy podle kategorií > učebnice, monografie pro VŠ > Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk > Politologie
PhDr. Michael Romancov, Ph.D., a kolektiv, 978-80-7380-310-0, Nakladatelství Aleš Čeněk, 148x205 mm, brožovaná, 25.04.2012
Široce pojaté zkoumání mezinárodních vztahů musí určitou, alespoň minimální, pozornost věnovat i na první pohled tak nudné problematice, jakou je studium mezinárodních organizací. Ambicí publikace je ukázat čtenářům, že tato problematika má nejenom svůj význam pro získání uceleného...
220.00 Kč
218.00 Kč
akce
Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života
VYPRODÁNO

Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života

Knihy podle kategorií > učebnice, monografie pro VŠ > Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk > Politologie
Temelová Jana, Pospíšilová Lucie, Ouředníček Martin (eds), 978-80-7380-378-0, Nakladatelství Aleš Čeněk
Kniha představuje vybrané aspekty sociálně prostorové diferenciace v České republice a jejich vztah k některým oblastem kvality života. Na sociálně prostorovou diferenciaci neboli nerovnoměrné rozmístění různých skupin obyvatel v území, je nahlíženo jako na výsledek působení ekonomických...
220.00 Kč
218.00 Kč
akce
Pacifická Asie (Z politologické perspektivy)
VYPRODÁNO

Pacifická Asie (Z politologické perspektivy)

Knihy podle kategorií > učebnice, monografie pro VŠ > Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk > Politologie
Šanc David, Ženíšek Marek a kolektiv, 978-80-7380-234-9, Nakladatelství Aleš Čeněk, 16.09.2009
Publikace si klade za cíl představit v širších politologických souvislostech oblast Asie, jež se rozprostírá na západním pobřeží Tichého oceánu (Pacifiku). První kapitola je věnována politickogeografické charakteristice oblasti Pacifické Asie a zároveň čtenáře seznamuje s geostrategickým...
301.00 Kč
298.00 Kč
akce
Paradigma kultur
VYPRODÁNO

Paradigma kultur

Knihy podle kategorií > učebnice, monografie pro VŠ > Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk > Politologie
prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc., a kolektiv, 978-80-7380-297-4, Nakladatelství Aleš Čeněk, 155x230 mm, brožovaná, 25.04.2012
Kulturní rozmanitost je jedním ze základních rysů, který se vyvinul v průběhu lidské historie a charakterizuje lidskou realitu z hlediska její vnitřní kvalitativní diferenciace. Ve společenských vědách má studium jedinečné povahy kultur velmi dlouhou tradici a kulturní pluralita je...
450.00 Kč
446.00 Kč
akce
Politická filozofie. Aktuální problémy
VYPRODÁNO

Politická filozofie. Aktuální problémy

Knihy podle kategorií > učebnice, monografie pro VŠ > Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk > Politologie
Rosůlek Přemysl, 978-80-7380-080-2, Nakladatelství Aleš Čeněk
Cílem řešitelského týmu autorů této studie je představit zájemcům o aktuální problémy politické filozofie texty zaměřené na parciální témata této politologické oborů, ale také všem zájemcům o hlubší porozumění normativím aspektům současné politické reality. Vzhledem k zaměření některých...
228.00 Kč
226.00 Kč
akce
Seřadit podle: názvu autora ceny nejnovějšího
Počet položek: 21položek na stránku: 1 2 > >|
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
 Přihlásit se
 Zapomněli jste ?
Registrovat
Anketa
Při výběru knihkupectví se řídím:
Nabídkou a cenou
49764976
Lokalitou obchodu
33413341
Preferuji přehlednost a uspořádání
34843484
Odběr novinek

Zapsat email

RSS kanál

Doporučujeme
Partneři

Ikona mPeníze