chytrá instalace | Firmy | Inzerce zdarma | knihy se slevou až 70% | Kvalitní levné repasované počítače DELL | Redakční systém | Registr firem | Tvorba www stránek
položek:0 
Kč celkem:0,-  
vyprázdnit

Knihy podle kategorií > učebnice, monografie pro VŠ > Masarykova univerzita Brno > Zlevněné publikace

Bakalářské programy | Dějiny státu a práva | Jazykové vzdělávání | Mezinárodní a evropské právo | Novinky | Právní teorie | Právo životního prostředí | Správní právo | Zlevněné publikace

Finanční právo a ekonomie | Jazykové vzdělávání | Mezinárodní a evropské právo | Obchodní právo | Občanské právo | Právní teorie | Právo životního prostředí | Správní právo | Trestní právo | Ústavní právo a politologie

Počet položek: 42položek na stránku: 1 2 3 > >|
Seřadit podle: názvu autora ceny nejnovějšího
Autonomie vůle v rodinném právu v česko-italském porovnání
VYPRODÁNO

Autonomie vůle v rodinném právu v česko-italském porovnání

Knihy podle kategorií > učebnice, monografie pro VŠ > Masarykova univerzita Brno > Zlevněné publikace > Občanské právo
, Masarykova univerzita Právnická fakulta, 1.01.2003
Zdeňka Králíčková: Autonomie vůle v rodinném právu v česko-italském porovnáníPublikace analyzuje pojem autonomie vůle a vymezení jejího místa v rodinném právu, a to nejen přiinterpretaci a aplikaci stávajících platných právních norem, ale i při jejich tvorbě, zejménav souvislosti s...
30.00 Kč
Bankovnictví
VYPRODÁNO

Bankovnictví

Knihy podle kategorií > učebnice, monografie pro VŠ > Masarykova univerzita Brno > Zlevněné publikace > Finanční právo a ekonomie
, Masarykova univerzita Právnická fakulta, 1.01.1997
Bankovnictví: Jiří Blažek, Jiří UkleinPublikace, jak označili autoři, má být spíše malým kapesním průvodcem základních informací po světěpeněz. Důraz položili na objasnění podstaty a fungování dvou nejdůležitějších institucí bankovníhosystému – centrální a obchodní banky. Pro popis...
30.00 Kč
Bill of exchange law :multimediální učební text
VYPRODÁNO

Bill of exchange law :multimediální učební text

Knihy podle kategorií > učebnice, monografie pro VŠ > Masarykova univerzita Brno > Zlevněné publikace > Obchodní právo
Josef Kotásek, Masarykova univerzita Právnická fakulta, 1.01.2005
Bill of Exchange Law Josef Kotásek:Publikace v anglickém jazyce seznamuje čtenáře s historickým vývojem směnky a cenných papírů,sjednotlivými typy těchto institutů v souladu s právní úpravou obchodního zákoníku . Publikaceobsahuje 27 kapitol přehledného uspořádání a vzorů této materie. Je...
30.00 Kč
Byt v soukromém a veřejném právu
VYPRODÁNO

Byt v soukromém a veřejném právu

Knihy podle kategorií > učebnice, monografie pro VŠ > Masarykova univerzita Brno > Zlevněné publikace > Občanské právo
, Masarykova univerzita Právnická fakulta, 1.01.2011
Učební pomůcka je zaměřena na objasnění, resp. doplnění informací získaných v základních předmětechzařazených do výuky v magisterském studijním programu Právo a právní věda, konkrétně v občanskémprávu hmotném a ve správním právu. Obsahově se věnuje problémům spojených s realizací...
126.00 Kč
Czech Tax Law
VYPRODÁNO

Czech Tax Law

Knihy podle kategorií > učebnice, monografie pro VŠ > Masarykova univerzita Brno > Zlevněné publikace > Finanční právo a ekonomie
, Masarykova univerzita Právnická fakulta, 1.01.2008
Cílem této publikace je poskytnout základní informace o daňovém právu a daňovém systému v Českérepublice. Primárně je text určen zahraničním studentům a studujícím LL.M., ale svoje uplatněnívzhledem k mnoha užitečným informacím jistě nalezne i u dalších cizinců, kteří potřebují v...
30.00 Kč
Droit privé - questions générales actuelles : manuel destiné aux étudiants de programme Socrates-Erasmus a  la Faculté de Droit de l'Université Masaryk Brno
VYPRODÁNO

Droit privé - questions générales actuelles : manuel destiné aux étudiants de programme Socrates-Erasmus a la Faculté de Droit de l'Université Masaryk Brno

Knihy podle kategorií > učebnice, monografie pro VŠ > Masarykova univerzita Brno > Zlevněné publikace > Občanské právo
, Masarykova univerzita Právnická fakulta, 1.01.2006
Droit privé – Questions Générales Actuelles: J. Hurdík, J. Hurdík jr.Multimediální učební text ve francouzštině v rámci programu Sokrates-Erasmus pro studující naPrávnické fakultě MU k materii soukromého práva (obecná ustanovení, metody regulace a principysoukromého práva, včetně...
30.00 Kč
Einführung in das Rechtsdenken :multimediální učební text
VYPRODÁNO

Einführung in das Rechtsdenken :multimediální učební text

Knihy podle kategorií > učebnice, monografie pro VŠ > Masarykova univerzita Brno > Zlevněné publikace > Právní teorie
Tatiana Machalová, Masarykova univerzita Právnická fakulta, 1.01.2006
Einführung in das Rechtsdenken: Tatina MachalováAutorka si vytkla při zpracování publikace dva cíle. Uvést tuto problematiku do studia a umožnitstudentům při vedení seminářů co nejvíce rozvinout diskusi k daným otázkám. Učebnice obsahuje tezek právnímu myšlení, uvažování a tři základní...
30.00 Kč
Hospodářské trestní právo a trestní odpovědnost právnických osob :právně srovnávací vědecká konference, Rakousko - Česká republika : Právnická fakulta Univerzity ve Vídni, 13. září 2002
VYPRODÁNO

Hospodářské trestní právo a trestní odpovědnost právnických osob :právně srovnávací vědecká konference, Rakousko - Česká republika : Právnická fakulta Univerzity ve Vídni, 13. září 2002

Knihy podle kategorií > učebnice, monografie pro VŠ > Masarykova univerzita Brno > Zlevněné publikace > Trestní právo
Vladimír Kratochvíl, Michaela Löff, Masarykova univerzita Právnická fakulta, 1.01.2003
Wirtschaftsstrafrecht und die Strafbarkeit juristischer Personen – Hospodářské trestní právo atrestní odpovědnost právnických osob: ed. V. Kratochvíl, M. LöffSborník z konference zahrnuje příspěvky orientující se hospodářskou kriminalitou v širokém smyslutohoto slova, v rozdílnosti...
30.00 Kč
Interakce ekonomie, managementu a práva při rozvoji regionů :(sborník z konference)
VYPRODÁNO

Interakce ekonomie, managementu a práva při rozvoji regionů :(sborník z konference)

Knihy podle kategorií > učebnice, monografie pro VŠ > Masarykova univerzita Brno > Zlevněné publikace > Finanční právo a ekonomie
Eva Tomášková, Dagmar Palatová, Masarykova univerzita Právnická fakulta, 1.01.2006
Interakce ekonomie, managementu a práva při rozvoji regionů: Edit. E. Tomášková, D. Palatová:Konference poukázala na nezbytnost interakce a koordinace ekonomie, managementu a práva při rozvojiregionů, přinesla zamyšlení a diskusi nad nejpalčivějšími oblastmi a nastínila jistá řešení v...
30.00 Kč
Les droits de l'homme :dossier de textes, documents et exercices
VYPRODÁNO

Les droits de l'homme :dossier de textes, documents et exercices

Knihy podle kategorií > učebnice, monografie pro VŠ > Masarykova univerzita Brno > Zlevněné publikace > Jazykové vzdělávání
Marie Šedová, Masarykova univerzita Právnická fakulta, 1.01.2000
Les droits de l’Homme: Marie ŠedováSkriptum ve francouzštině je zpracováno a zahrnuje problematiku z oblasti lidských práv. Je v nívčleněna deklarace lidských práv, gramatická cvičení, cvičební texty k překladům z této materie.Vydání textu vyústilo z projektu mezinárodní spolupráce...
30.00 Kč
Mediální právo
VYPRODÁNO

Mediální právo

Knihy podle kategorií > učebnice, monografie pro VŠ > Masarykova univerzita Brno > Zlevněné publikace > Ústavní právo a politologie
Jiří Kroupa, Pavel Molek, Kateřina Šimáčková, Ladislav Vyhnánek, Masarykova univerzita Právnická fakulta, 1.01.2009
Kniha, kterou autorský kolektiv publikuje, má především představovat „studijní oporu „kurzu Mediálního práva. Proto se nejprve věnuje teoretickým otázkám vymezení masových médií ajejich funkcím, poté systémovým otázkám (mediální právo v systému práva) a konečně i pozitivněprávní úpravě...
173.00 Kč
Mezinárodní odpovědnost
VYPRODÁNO

Mezinárodní odpovědnost

Knihy podle kategorií > učebnice, monografie pro VŠ > Masarykova univerzita Brno > Zlevněné publikace > Mezinárodní a evropské právo
, Masarykova univerzita Právnická fakulta, 1.01.2003
Č. Čepelka, D. Jílek, P.Šturma: Mezinárodní odpovědnostOdpovědnostní problematika v mezinárodním právu má dvojí rovinu, a to formu normativityobyčejoprávní a formu normativity smluvněprávní.V příspěvku Č. Čepelky je z pohledu případnésmluvně stanovené náhrady škody řešena celá problematika...
30.00 Kč
Mezinárodní systém,jeho subjekty a vybrané problémy
VYPRODÁNO

Mezinárodní systém,jeho subjekty a vybrané problémy

Knihy podle kategorií > učebnice, monografie pro VŠ > Masarykova univerzita Brno > Zlevněné publikace > Ústavní právo a politologie
, Masarykova univerzita Právnická fakulta, 1.01.2012
Učební pomůcka je určena studentům bakalářských studijních oborů na Právnické fakultě MU propředmět Aktuální otázky mezinárodního systému.Prezentuje relevantní instituce soudobého mezinárodního systému a nastiňuje současné problémytěchto institutů v mezinárodním společenství.Mezinárodní...
96.00 Kč
Mnohojazyčnost Evropské unie a její důsledky pro českou právní praxi
VYPRODÁNO

Mnohojazyčnost Evropské unie a její důsledky pro českou právní praxi

Knihy podle kategorií > učebnice, monografie pro VŠ > Masarykova univerzita Brno > Zlevněné publikace > Mezinárodní a evropské právo
, Masarykova univerzita Právnická fakulta, 1.01.2007
Filip Křepelka: Mnohojazyčnost Evropské unie a její důsledky pro českou právní praxiEvropská unie je v současném světě jedinečným právním a politickým jevem. Na jedné straně má rysystátu, na druhé straně má rysy mezinárodní organizace, tedy znaky jak mezinárodního, tak ivnitrostátního...
30.00 Kč
Normativní systémy v kyberprostoru (úvod do studia)
VYPRODÁNO

Normativní systémy v kyberprostoru (úvod do studia)

Knihy podle kategorií > učebnice, monografie pro VŠ > Masarykova univerzita Brno > Zlevněné publikace > Právní teorie
, Masarykova univerzita Právnická fakulta, 1.01.2005
R.Polčák, M.Škop, J.Macek: Normativní systémy v kyberprostoru (Úvod do studia):Studium kybeprostoru sociálněvědními obory je dnes již nedílnou součástí takzvaného širšího vědníhozákladu právní vědy. Teorie těchto oborů musí udržovat s praxí krok a vědomě v tomto smyslu jiusměrňovat. Pro...
30.00 Kč
Seřadit podle: názvu autora ceny nejnovějšího
Počet položek: 42položek na stránku: 1 2 3 > >|
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
 Přihlásit se
 Zapomněli jste ?
Registrovat
Anketa
Při výběru knihkupectví se řídím:
Nabídkou a cenou
49764976
Lokalitou obchodu
33413341
Preferuji přehlednost a uspořádání
34843484
Odběr novinek

Zapsat email

RSS kanál

Doporučujeme
Partneři

Ikona mPeníze